ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR VATANDAŞ DİYOR Kİ KURULUŞ İLETİŞİM

CORONA SAĞLIK KADAR EKONOMİYİ DE TEHDİT EDİYOR

BASİAD Yönetimi Corona Virüsüne karşı dünyanın pek çok ülkesinde ekonomi alanında alınan tedbirlerin yeterli olmaması üzerine; virüsün Balıkesir Ekonomisine etkileri üzerine bir çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

“Toplum sağlığına ek olarak, sosyo-ekonomik riskin azaltılmasının anahtarı, doğru bir kriz yönetimi ve yönetişimidir. Kamu-özel sektör ve iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının birlikte oluşturulacağı doğru ve etkili kriz yönetiminin, virüsün ekonomik etkilerinin en aza indirilmesinde çok önemli bir çarpan etkisi yaratacağına inanıyoruz. BASİAD olarak, bu süreçte hükümetimiz ve kamu kurumları ile ortak aksiyon almaya ve katkı vermeye hazırız” ifadelerine yer verildi.

BASİAD Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği Corona Virüsünün Balıkesir Ekonomisine etkilerini gerçekleştirdiği bir toplantı ile değerlendirdi. Toplantı öncesi Corona Virüsünün yarattığı etkilere karşı önceliğin insan hayatını birebir etkileyen sağlık alanında olduğu bununla birlikte ekonomik hayatın devamının pek çok gereksinimin temeli olduğu için sağlığın ardından büyük bir özenle dikkate alınmasının gerektiği ifade edildi.
Balıkesir Turizm sektörü temsilcilerinden alınan görüşe göre; sektörde yaklaşık 1,5 ay öncesinden yurtdışı iptallerinin başladığı, bugünlerde turizm sektörü işletmelerine uğramaların sadece iptaller üzerine olduğu ve sektör temsilcilerinin ifadesi ile “ işyerini kapatma noktasında” oldukları ifade edilmektedir.
Toplantıda şu ortak görüş oluşmuştur: “ Öncelikle turizm sektöründe oluşan büyük kayıp sonrası hiç kuşku yok ki Balıkesir ekonomisinin çok değişik sektörleri ve ilimizdeki pek çok işletme virüsün ortayaçıkardığı durumdan olumsuz olarak etkilenecektir. Balıkesir ekonomisi olumsuz anlamda etkilenecek ve kayıplar ortaya çıkacaktır. İşletmelerimiz bu duruma hemen hemen dünyanın genelinde olduğu gibi hazırlıksız yakalanmıştır.
Balıkesir’de faaliyet gösteren işletmelerin olumsuz etkilere karşı hazırlıklı olması ve bunları asgari düzeye indirmesinde dikkate alınacak kısa ve orta vadeli stratejilerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kritik önem taşıyor. Bu noktada, devlete olduğu kadar iş dünyası örgütlerine, tüm işletmelere ve iş dünyası liderlerine de önemli görevler düşüyor. Sosyo-ekonomik tedbirlerin alınması, devlet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi ve örnek uygulamaların paylaşılması, yaşanan krizin etkilerinin en aza indirilmesine yardımcı olacaktır.

Bu noktada, salgın dönemi boyunca Balıkesir iş dünyası tarafından alınması gereken öncelikli tedbirler, özel sektörün riskin azaltılmasındaki katkısını da artıracaktır. Bu önlemleri şu şekilde sıralayabiliriz:
*Virüs salgınlarının üretim/tüketim döngüsü nedeniyle en fazla işletmeleri ve personeli etkilediği göz önünde bulundurulduğunda öncelikle işverenlere mesleki risklerin önlenmesi konusunda büyük sorumluluk düşüyor. Korunma yöntemlerinin benimsetilmesinin yanı sıra bilgilendirme ve eğitim etkinliklerinin düzenlenmesi önem kazanıyor.
*Çalışma alanları ve malzemelerinin düzenli temizlenmesi ve dezenfekte edilmesine ek olarak, çalışanlar arasındaki mesafenin korunmasına yönelik üretimden yönetime korunma önlemleri hayata geçirilmelidir.
*Çalışanlar da işverenler kadar temizlik talimatlarına, evden çalışmaya veya çalışmaya müsait alternatif bir düzen kurmaya uyum göstermelidir.
*Ürün ve hizmetlerin sürekliliği için uyum sağlama teknikleri geliştirilmeli, müşterilerin olası yeni ihtiyaçları dikkatle gözlenmeli ve bu ihtiyaçlara hızlı uyum sağlama yöntemleri uygulamaya alınmalıdır.
*İşletmeler sektör, tedarik zinciri ve acil ihtiyaçlar temelinde bölgesel seviyede taşınabileceği gibi, iş modelinin genişletilmesi, esnekliğin artırılması ve çalışma yöntemlerinin çeşitlendirilmesi gibi hususlar da bu süreçte kritik önem taşımaktadır.
*Seyahat planları gözden geçirilmeli, e-ticaret gibi online araçlar ile iş modelleri genişletilmeli, ‘akıllı’ ve ‘uzaktan’ çalışma teknikleri uygulanmalı ve bu tekniklere hizmet edecek teknik alt yapının kurulmasına önem verilmelidir.
Balıkesir iş dünyası açısından Corona Virüsünün pozitif etkisi ise; Balıkesir ile özdeş hale gelmiş iken büyüklüğünü kaybeden kolonya sektörünün yeniden önemli ve etkili hale gelmesi ve salgın sonrası da günlük kullanımın artma potansiyeli ile Balıkesir ekonomisine olumlu katkı yapma olasılığıdır. ” denildi.
Toplantının son bölümünde Umreden dönen ilk grup üzerinde duruldu. Karantina uygulamasından önce Umreden dönen Balıkesirlilerinde olduğu üzerinde durularak; bu vatandaşlarımızın çok daha dikkatli olmaları ve sosyal ortamlarda mümkün olduğunca bulunmamaları gerektiği ifade edildi.


Yazarlar


Spor

Balıkesir nöbetçi eczane listesi
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans