ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR VATANDAŞ DİYOR Kİ KURULUŞ İLETİŞİM

İş dünyasında “Büyük Buhran” korkusu!

Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu (BusinessEurope), COVID-19 salgını nedeniyle küresel ekonomide 1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en derin durgunluğun yaşandığını açıkladı. AB ekonomisinin 2020'de yüzde 7,9 oranında daralması, 2021'de ise yüzde 5,8 oranında büyüme ile toparlanacağı öngörülüyor.

AB üyesi ve aday ülkelerden özel sektör temsil kuruluşlarını bünyesinde toplayan, Türkiye'den TÜSİAD ile TİSK'in de üyesi olduğu Avrupa Özel Sektör Konfederasyonu (BusinessEurope); AB tarafından Avrupa özel sektörünün resmi temsil kuruluşu olarak tanınıyor.

 

BusinessEurope Ekonomik Görünüm Raporu

BusinessEurope, COVID-19 salgınının yol açtığı ekonomik krizi göz önünde tutarak 2020 Bahar Dönemi Ekonomik Görünüm raporunu yayımladı.

BusinessEurope Genel Direktörü Markus J. Beyrer, AB'nin 1930'lardan bu yana en derin ekonomik durgunluğu yaşadığını hatırlatarak, tüketici talebi ile iş yatırımını desteklemek ve istihdamın devamını sağlamak için eşgüdümlü bir sorumluluğa sahip olmanın önemini vurguladı.

“1930'lardaki Büyük Buhran'dan bu yana en derin durgunluk yaşanıyor”

BusinessEurope'un Ekonomik Görünüm raporundaki bazı tespitler şöyle:

  • AB küresel ekonominin geri kalanıyla birlikte, 1930'larda yaşanan Büyük Buhran'dan bu yana en derin durgunluğu yaşıyor.
  • Durum henüz belirsiz olsa da AB ekonomisinin 2020'de %7,9 oranında daralması ve 2021'de %5,8 oranında büyüme ile toparlanması bekleniyor. Bu, ekonominin 2021'in sonuna doğru kriz öncesi seviyenin biraz altında faaliyet göstereceği anlamına geliyor.
  • Ekonomik durgunluğun derinliği ve bunu izleyen iyileşmenin hızı üye ülkeler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebilecek.

BusinessEurope, üyeleri Almanya'daki kriz öncesi ekonomik faaliyetin %90'dan fazlasının korunmasını beklerken, karantinanın daha uzun sürdüğü diğer üye ülkelerde bu oranın %70'in altında kalmasını bekliyor. Bazı üye ülkelerdeki uluslararası turizme bağımlılık gibi sektörel farklılıkların da etkileyici olması bekleniyor.

budapeste-sokak-insan-gidahatti

İşsizlikte artış riski!

  • “Kısa süreli çalışma” programlarının yürürlüğe konulmuş olmasının AB'yi şimdiye kadar ABD'de görülen çarpıcı işsizlik oranlarından büyük ölçüde kurtardığı düşünülüyor. Ancak, işletmeler ve çalışanlar için güçlü politika desteği olmadığı sürece işsizlik seviyelerinin AB Komisyonu'nun 2020'de AB için öngördüğü %9 seviyesinin oldukça üzerine çıkabileceği ve 2021 için öngörülen %7,9 oranına hızla geri dönülemeyeceği belirtiliyor.

Bu öngörülere ek olarak, Ekonomik Görünüm raporunda bazı temel konulara da dikkat çekildi.

Tam iyileşme 2022'de!

AB ve üye devletlerin, işletmeleri ve çalışanları korumak amacıyla hızla gerekli önlemleri alarak eşi benzeri görülmemiş müdahalelerde bulundukları belirtilmekle birlikte, diğer G7 ekonomilerinde görülen büyüklükte, eşgüdümlü bir mali teşvik sağlanmasının gerekliliği vurgulandı. Mevcut durum senaryosunda, AB27 GSYH'sinin 2021'de 2019 seviyesinin %2,6 altında olması beklenirken, daha güçlü ve eşgüdümlü bir maliye politikası ile bu farkın %1,4'e kadar düşebileceği, böylece 2022'de tam bir iyileşme sağlanabileceği öngörülüyor.

Kurtarma planı önerileri

Raporda aşağıdakilere odaklanan bir AB kurtarma planına ihtiyaç duyulduğu ortaya konuluyor:

  • Talebi desteklemek için iddialı ve eşgüdümlü bir mali teşvik, bu teşvikin bir parçası olarak AB yatırım fonlarının hızlı bir şekilde yürürlüğe konulması;
  • Canlandırılmış, açık tek pazar ve güçlendirilmiş ortak para birimi;
  • Serbest ve adil ticaret, yatırım ve çok taraflı çözümler için destek;
  • AB mali desteğinin üye devletlerin büyüme ve istihdam uygulamalarını artırarak, yapısal reformları ve yukarı yönlü yakınsamayı artırmasını sağlamak amacıyla AB yönetişiminin güçlendirilmesi.

 


Yazarlar


Spor

Balıkesir nöbetçi eczane listesi
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans