ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ İLETİŞİM

ÖLMEK DEĞİL, YAŞAMAK ve YAŞATMAK İSTİYORUZ…

Balıkesir Devlet Hastanesi önünde Aydın Tabip Odası Başkanı Op.Dr. Esat ÜLKÜ ve 7 aylık Pandemi sürecinde hayatını kaybeden 50'si hekim olmak üzere 110 Sağlık çalışanı için saygı duruşunda bulunuldu.

COVİD-19, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ACİLEN MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİDİR! konulu basın açıklaması Tabip Odası Başkanı Dr. Necdet UÇAN tarafından yapıldı.
Anma ve basın açıklamasına sağlık çalışanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet AKIN,CHP İl Başkanı Sayın Serkan SARI, CHP Balıkesir Milletvekili Sayın Op.Dr. Fikret ŞAHİN ve Balıkesir Milletvekili Sayın Ensar AYTEKİN ile , Mimarlar Odası Başkanı Sayın Betül DİKİCİ ve Makine Mühendisleri Odası Temsilcisi Ömür BOYUER ve diğer Demokratik Kitle Örgütleri destek verdi.

COVİD-19, SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ACİLEN, MESLEK HASTALIĞI KABUL EDİLMELİDİR!
Balıkesir Tabip Odası Başkanı Dr.Necdet Uçan konuyla ilgili olarak şunları belirtti:

''Covid-19 salgınının başlangıcından beri, 50'si hekim olmak üzere 110 sağlık emekçisini kaybettiğimizi üzüntüyle açıklıyoruz. Son bir haftada kaybettiğimiz meslektaşlarımızın sayısı 7. Bir haftada 7 hekim… Son olarak 2 gün önce çok değerli bir hekimimizi, Aydın Tabip Odası Başkanı Sevgili Op. Dr. Esat ÜLKÜ gibi yeri kolay kolay doldurulamayacak çok kıymetli bir değerimizi daha kaybettik. Acımız sonsuzdur.
Başladığı ilk günden itibaren Covid-19 salgınının ilk karşılayıcıları doğaldır ki tüm dünyada olduğu gibi sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenledir ki birçok ülkede sağlık çalışanlarının toplumun diğer kesimlerine göre 4-5 kat daha fazla Covid-19 ile hastalandığı, hatta ülkemizde olduğu gibi bazı ülkelerde de 10 kattan fazla hastalanma riski taşıdıkları saptanmıştır. Bunun için “Covid-19, sağlık çalışanları için milenyumun ilk meslek hastalığıdır” tanımlamaları yapılmıştır. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve birçok Uluslararası örgüt, COVID-19 hastalığının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi yönünde açıklama yapmıştır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından da henüz salgınının başlangıcında bu yönde değerlendirmeler yapılmış; sağlık çalışanlarının korunmasına yönelik önlemlerin alınması için ülkelere uyarılarda bulunulmuştur. İtalya, Almanya, Belçika, Kanada, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Malezya dâhil 130'a yakın ülke tarafından Covid-19 sağlık çalışanları için meslek hastalığı olarak kabul edilmiştir.
Dünyadaki birçok ülke Covid-19'u meslek hastalığı olarak kabul ederken maalesef ülkemizde halen resmi olarak Covid-19 meslek hastalığı olarak kabul edilmemiştir. Oysa Dünya Sağlık Örgütü'nün belirttiği üzere; sağlık hizmeti nedeniyle COVİD-19 enfeksiyonu geçiren bir sağlık çalışanının zararının tazmini, rehabilitasyonu ve tedavisinin sağlanması sağlık çalışanının haklarındandır. 6331 sayılı Kanunda da tanımlandığı üzere sağlık çalışanlarının Covid-19 hastalığı “mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalıktır”. Yasalarımızda meslek hastalıklarının bildirim ve kaydının birincil yükümlülüğü Sağlık Bakanlığı'ndadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı tarafından kayıtlarında olan Covid-19 hastası sağlık çalışanlarının sayıları günbegün açıklanmalı ve bunlar otomatikman meslek hastalığı statüsüne alınmalıdır. Bu kayıt ve bildirimin doğrudan SGK için bir “illiyet bağı” delili oluşturduğu konusunda mevzuatımızda gerekli değişiklikler ivedilikle yapılmalıdır. Böylece Covid-19 pandemisi ile mücadele sırasında vefat eden veya hastalanarak mağduriyet yaşayan sağlık çalışanlarının mağduriyetlerinin giderilmesi ve zararlarının tazmin edilmesinin önü açılmalıdır.
Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanı tarafından açıklanan verilere göre Covid-19 hastası sağlık çalışanı sayısı 40 bini geçmiştir. Bu sayının sadece semptom gösteren sağlıkçıların sayısı mı, yoksa semptom göstersin veya göstermesin PCR ve BT ile tanı konan tüm sağlıkçıların sayısı mı olduğunu ne yazık ki bilmiyoruz; ancak bildiğimiz bir şey var: hala enfekte oluyor, hastalanıyor, malul kalıyor ve ölüyoruz,..
Bizler özlük hakkımızın gereği olarak “karşılaştığımız Covid-19 ateşinin bizi yakması halinde bunun belgelenmesini” istiyoruz…
Covid-19 pandemisi bizi çalışamayacak derecede yaktığında, bizlerde hasar bıraktığında, sağlığımızın olmazsa olmaz sosyal belirleyicisi olan “yaşamımızı idame ettirme sosyal güvencesi” istiyoruz…
Covid-19 pandemisi bizi öldürdüğünde, yaşamımıza mal olduğunda geride bıraktıklarımızın meslektaşlarımızın, sosyal sürdürülebilirliklerinin devam edebilmesini istiyoruz, dünyanın her tarafında verilen bu özlük hakkının ülkemizde de yasalaşmasının güvencesini istiyoruz…
Tabip Odası olarak pandemi süresince kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımız ve onların yakınları ile birlikte Covid-19 hastalığına yakalanarak mağduriyeti olan meslektaşlarımızın her zaman yanındayız. Pandemi sürecinde meslektaşlarımızın kişisel koruyucu malzeme eksiği yaşamamasını, sağlıklı çalışma ortamı ve süresi sağlanmasını istiyoruz. KORUYAMAZSANIZ, KORUYAMAYIZ.
Salgın tüm yıkıcılığı ile devam ederken; Türk Tabipleri Birliği, başından beri Covid-19 pandemisinde hükümetin aksine; topluma gerçekleri anlatan, sağlıkta dönüşüm programının eksikliklerini ortaya çıkaran; şehir hastaneleri konusunda gerçekleri söyleyen ve bu söyledikleri Sayıştay raporlarında doğrulanan; meslektaşlarının sorunlarına tercüman olan, sağlık alanında kamuoyunun ve hekimlerin en güvendiği kurumlardan birisidir. Ancak üzülerek görmekteyiz ki, Türk Tabipleri Birliği son dönemlerde bilinçli olarak bir karalama ve algı operasyonu ile hedef gösterilmeye, linç edilmeye çalışılmaktadır. Belirtmek isteriz ki, Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odaları her zaman kendini güçlü görenlerin değil, haklının, meslektaşlarının ve halkın yanında olmuştur, olmaya da devam edecektir. Pandemiyi değil, sadece algıyı yönetenler, gerçek vaka sayısını halktan saklayanlar, ekonomiyi-turizmi sağlımıza tercih edenler, gerekli önlemleri zamanında ve yeterince alamayanlar; gerçekleri söyleyen meslek kuruluşlarını düşman ilan etmekte ve kapatma ile tehdit etmektedir.'' (www.yenihabergazetesi.net)

Yazarlar


Spor

Balıkesir nöbetçi eczane listesi
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir

MAİL ATIN

bilgi@balikesiryenihaber.com
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans