ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR VATANDAŞ DİYOR Kİ KURULUŞ İLETİŞİM

TORBA YASA TEKLİFİ GERİ ÇEKİLMELİ

TMMOB Balıkesir İKK Sekreteri Kemal Gökçay Yenigün, enerji alanına yönelik düzenlemelerde toplum çekarı esas alın arak, torba yasa teklifinin geri çekilerek yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini dile getirdi.

Yenigün açıklamasında şunları belirtti:

''Bilindiği üzere Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin bu hafta TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacaktır. Sermayenin talepleri doğrultusunda hazırlanan ve kamu yararına aykırı düzenlemeler içeren kanun teklifinin Meclise sunulduğu şekilde Meclis'te kabul edilmesi, ülkemiz ve geleceğimiz açısından birçok sakıncaya yol açabilecektir.

KAMUSAL DENETİM TASFİYE EDİLMİŞTİR

Teklif ile “özel sektör yatırımcılarının faaliyetlerini daha sağlıklı ve hızlı şekilde gerçekleştirmeleri” gerekçesi altında, kamu adına yürütülen denetim mekanizmaları ortadan kaldırılmaktadır. Bu kapsamda yıllar boyunca sermaye çıkarları doğrultusunda kamu işletmeciliğinin içi boşaltılmış, 80 yılda binbir emekle oluşturulan kamu işletmeleri ve hizmetleri özel sektöre peşkeş çekilmiş, kamusal denetim tasfiye edilmiş, sonuçta denetim ve şeffaflıktan uzak, vatandaş aleyhine bir sistem oluşmuştur. Oysa sosyal hukuk devletinin vazgeçilemez ilkelerinden biri olan “kamusal denetim” toplumun menfaatlerinin korunması açısından büyük bir güvencedir. Dolayısıyla özel sektör daha fazla kâr etsin diye kamusal denetimin ortadan kaldırılması kabul edilemeyecek bir durumdur.

 

Bünyesinde çok sayıda Hidroelektrik Santralı (HES) ve  Rüzgar Enerji Santralı (RES) olan Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM), son dönemde sermaye kesimlerine “kaynak aktarma mekanizması” haline gelmiştir. YEKDEM'in yarattığı maliyet artışına çözüm bulunması gerekirken, söz konusu kanun teklifi yaşanan sorunu daha da artıracak hükümler içermektedir. Dolayısıyla bu konuda yeni ve farklı bir düzenlemeye ihtiyaç vardır.

TESİSLER YEKDEM KAPSAMINDAN ÇIKARILMALIDIR

Düzenlemeyle, lastik, çöp ve orman atıklarının yakılarak elektrik üretilmesi “yenilenebilir enerji” kapsamına alınmaktadır. Oysa atıkların yakılarak değerlendirilmesi yenilenebilir enerji değil yeniden kazanım veya başyka bir deyişle geri dönüşümdür. Bu yöntemin “yenilenebilir enerji” olarak kabul edilmesi, YEKDEM üzerinden kimi çevrelere rant sağlanmak istendiği kuşkusunu akıllara getirmektedir. Türkiye'nin ömrünü tamamlamış lastikler, şehir çöpleri ve orman atıklarının yakılmasıyla üretilecek enerjiye değil; ucuz, sağlıklı ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının değerlendirilmesine gereksinimi vardır. Kaynak türü ve teknolojisi ne olursa olsun doğaya ve insan sağlığına zarar veren, toplumsal yaşamı olumsuz etkileyen tesisler YEKDEM kapsamından çıkartılmalıdır.


ENERJİNİN KULLANIMINA YÖNELİK CİDDİ BİR DÜZENLEME YAPILMAMIŞTIR 

Kanun teklifinde elektrik dağıtım bölgelerinin özelleştirilmesine gerekçe olarak sunulan kayıp-kaçak tüketimlerinin kabul edilebilir seviyelere düşürülmesine ve enerjinin verimli kullanılmasına yönelik ciddi bir düzenleme yapılmamıştır. Dağıtım şirketlerinin sorumluluğunda olan kayıp kaçak tüketimlerinin ve sayaç okuma giderlerinin faturalara yansıtılmaması gerekmektedir.

 

Son 16 yıl içerisinde Maden Kanunu'nda 23 kez değişiklik yapılmasına rağmen ve yeni bir değişiklik kapıda beklerken bu değişikliğin nedeni hem anlaşılamamış hem de politikasızlık nedeni ile zaten sorunlu bir alan haline gelen madencilik sektörünün sorunlarının artmasına neden olacaktır.


LİYAKAT ESASINA UYULMALIDIR

Ülkemizde kamusal denetimin ve çalışmaların yürütülmesinde liyakat esasına uyulmadığı için çalışmalar mevzuata ve tekniğe uygun yürütülememekte ve bu da uygulamada sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Maden ruhsatlarında süre uzatımımının 6 aydan bir yıla çıkarılmasının nedeni liyakatsız atamalar olup bu tür kanun düzenlemeleri ile bu sorunlar düzeltilemez.

 

Kanun teklifinde; Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ile Türkiye Kömür İşletmeleri'nin (TKİ) uhdelerinde bulunan ve rödövansçılara devredilen maden ruhsatlarının, kamu kurumunun getirdiği mevcut bütün muafiyetlerden faydalanması sağlanarak, orman, çevre, tarım vb. gibi izinler de dahil rödövansçı şirketlere önemli ayrıcalıklar sağlanmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda zaten sorunlu olan bu şirketler korunmaktadır.

DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKIMIZDIR

Kanun teklifinin jeotermal kaynaklara ilişkin düzenlemelerin yapıldığı 26. ve 29. maddeleri ile, jeotermal kaynaklar ve doğal mineralli sulardan elde edilen ve kaynağın bulunduğu ilde yaşayanların mahalli ve müşterek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla “Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıkları veya İl Özel İdarelerine” aktarılan idare payı, kaynağın kullanım alanına göre belirlenmesi öngörülmekte, ancak bu payın beşte dörtlük (4/5) gibi büyük kısmı, genel bütçeye aktarılmakta ve  kullanımı da İçişleri Bakanının tasarrufuna bırakılmaktadır. Oysa “doğal kaynakların gerçek sahibi halkımızdır.” ilkesinden yola çıkarak jeotermal kaynaklardan elde edilen idare payının yöre halkının ihtiyaçları için kullanılması gerekmektedir.

 

TMMOB BALIKESİR İKK olarak bizler, tüm milletvekillerimizi söz konusu düzenlemeyi yeniden gözden geçirmeye çağırıyoruz. Sermaye çıkarlarının, toplum çıkarları, kamu hizmeti ve kamu denetimi anlayışının önüne geçmediği; doğal kaynaklarımız ve yaşam alanlarımızın, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceğinin korunduğu yeni bir düzenleme sektörün tüm tarafların katılımı ile yapılmalıdır.'' (www.yenihabergazetesi.net)

 


Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans