ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR VATANDAŞ DİYOR Kİ KURULUŞ İLETİŞİM

ÇOCUK HAKLARI HİÇBİR BAHANEYLE ERTELENEMEZ, ESNETİLEMEZ!

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günüşle ilgili olarak Eğitim-Sen Balıkesir Şubesi bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada;

''Çocuk haklarının korunması amacıyla Birleşmiş Milletler, 1989 yılında 142 ülkenin imzası ile Çocuk Hakları Bildirgesi kabul edildi. Bu sözleşme yetişkinlere sorumluluklarını, devletlerde yükümlülüklerini tanımlayarak 0-18 yaş arasındaki çocukların kendini iyi ve güvende hissetmesini, eşit, özgür, mutlu ve barış içerisinde bir yaşam sürmesini amaçlar.
Ülkemizde ve tüm dünyada çocukların en temel hakları tehlike altındadır. Çocuklar tüm dünyada her gün çocuk işçiliği, özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuk, cinsel istismar, erken yaşta ve zorla evlendirilme, zorla çalıştırılma, temel besin maddelerine erişememe, bulaşıcı hastalıklar ve savaşlardan etkilenme gibi birçok sorunla karşı karşıyadır.
Çocukların hak ettiği bir hayatı yaşaması ebeveynlerin olduğu kadar devletin de görevidir. Türkiye'nin çocukları her türlü istismar ve ihmalden korumak, gereken yasal düzenlemeleri yapmak ve kurumları açmak için uluslararası sözleşmelerde imzası bulunmaktadır.
Ülkemizde çocuğa yönelik cinsel istismarın son yıllarda yaygınlaşmasının temel nedeni, boşanma komisyonu raporlarıyla tecavüze uğrayan çocuğun tecavüzcüsü ile evlendirilme isteği ve tecavüzcünün iyi eş olursa ceza almaması, tecavüzün hormonal bir hastalık kategorisine indirgenmesi, cinsel istismarı toplumsal bir sorun olmaktan çıkarıp münferit/bireysel adlı vakaya dönüştüren eril zihniyettir. Bu suça yönelik cezaların azlığı, ödüllendirme gibi cezalar, istismar mağdurunu suçlama; istismarı toplum nezdinde normal bir davranışa dönüştürmektedir.

Pandemi sürecinde ise durum daha da vahim hale gelmiştir
Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci, çocukların da yaşam rutinlerini olumsuz yönde etkiledi.
Çocuklar, doğalarına aykırı bir biçimde uzun süre evlerde kapalı kaldılar ve kalmaya devam ediyorlar. Pandemi döneminde kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin %27,8 oranında artmasıyla kendisini bir kez daha gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre çocukların Covid-19'dan hayatını kaybetme oranı oldukça düşük olsa da süreçten en çok etkilenenler yine çocuklar oldu.
Önlemler dahilinde okulların kapatılmasından dolayı uygulanan uzaktan eğitim, eğitim sisteminin sorunlarının daha fazla görünür olmasına yol açtı. Çocukların büyük çoğunluğu; internet erişimi, bilgisayar, tablet, cep telefonu ya da uygun zaman ve mekân olmayışı gibi nedenlerle, eğitim hakkından mahrum bırakıldı. EBA üzerinden yürütülen canlı derslere katılım, bütün bu imkânsızlıklardan dolayı %15-20 dolaylarında kaldı. Anayasal bir hak olan eğitim hakkı kullanılamaz hale geldi.

Çocuğun üstün yararı hiçe sayıldı
Türkiye Hükümeti, imzacı olduğu Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'deki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere:
* Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin 28 ve 29. maddeleri gereğince eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için gerekli her türlü alt yapının her bir çocuk için oluşturulmasını,
* Şiddete maruz bırakılan çocukların kolay erişebilecekleri destek ağlarının yaygınlaştırılmasını,
* Çalışan çocukların eğitim ve sağlığa ücretsiz erişimlerinin sağlanmasını,
* Çocuk istismarına evlilik yoluyla cezasızlık getiren yasa tasarısının yeniden gündeme alınmayacak biçimde iptal edildiğinin açıklanmasını,
* Medeni Kanun'da aile rızasıyla 17, mahkeme kararıyla 16 olan evlilik yaşının, koşulsuz şartsız olarak 18 yaş üzerine çekilmesini,
* Çocuklara karşı işlenen suçlarda çocukların yüksek yararının gözetilerek cezasızlık kültürünün ortadan kaldırılmasını,
* Çocuk hakları örgütleri ile iş birliği yaparak, uygulanabilir bütüncül bir çocuk koruma politikası oluşturulmasını acilen talep ediyoruz.
Çünkü çocuk hakları hiçbir bahaneyle ertelenemez, esnetilemez!'' (www.yenihabergazetesi.net)

Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans