ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR VATANDAŞ DİYOR Kİ KURULUŞ İLETİŞİM

CHP KARESİ'DEN, KARESİ BELEDİYESİ'NE ÖNERGE YAĞMURU

Cumhuriyet Halk Partisi Karesi İlçe Başkanlığına merkez ve kırsal mahallelerden gelen talepler doğrultusunda CHP Karesi Belediye Meclis Grubu adına Savaş Yılmaz, Murat Gökdemir  tarafından önergeler hazırlandı.

Karesi Belediye Meclis Başkanlığına sunulan önergelerde; Karesi Belediyesi'nin özellikle planlanan ve gerçekleştirilecek proje konularının önemi dikkatleri çekti.

Verilen önergeler;  

ÖNERGE:1
Karesi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen, gerçekleştirilecek veya planlanmakta olan;
1-AB Projeleri
2-Kalkınma Ajans Projeleri
3-Bakanlık Projeleri
4- Belirtilenlerin dışında bulunan hibe-destek-kredi vb. programlar
Projeler hakkında detaylı bilgilerin meclisimize sunulmasını,

ÖNERGE:2
Karesi Belediyesi tarafından basında ve belediye web sitesinde 18.08.2020 tarihinde “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Güney Marmara Kalkınma Ajansı'na, Karesi Belediyesi tarafından sunulan Karesi Kadın Çiftçi Akademisi Projesi, ajans tarafından 1 Milyon 533 Bin 760 TL bütçesiyle kabul edildi.” 53 adet başvuru arasından seçilen bu projenin neden faaliyete geçirilmediği konusunda Karesi Belediye Meclisinin bilgilendirilmesini,

ÖNERGE:3
Gerçekleştirilen son 2 meclis oturumunda ısrarla belediyenin tarım politikaları üzerine önerge vermekte ve görüş belirtmekteyiz. Kasım Ayı meclis oturumunda, bölgemizde bulunan meralar ve ıslah edilmesi üzerine verilen önerge için ilgili kurumlardan cevap beklendiği belirtildi
Çiftçilerimiz, üreticilerimiz cidden çok zor durumda. Bölgemizde bulunan birçok tarım ve hayvancılık üzerine faaliyet gösteren firmalar kapanıyor ve etkisi oldukça büyük. Gelinen bu noktada devlet net hamleler yapamıyorsa belediye olarak bu alanda bir eylem planlaması yapılabilir ve pandemi döneminde bu alanda gerekli adımları atabiliriz. Bu duruma istinaden tekrardan bazı soruları ısrar ile sormak istiyoruz.

1. Karesi İlçesinin 41 bin 504 hektar olan toplam alanın 32 bin 70 Hektarı tarım arazisi olarak geçmektedir. Bu alanların ne kadarı ne şekilde değerlendirilmektedir?
2. Belediyenin bu konu hakkında, arazilerin kullanımı veya çiftçileri üretime teşviği için geliştirdiği herhangi bir politika var mıdır?
3. Bu kapsamda herhangi bir çalışma yoksa bir eylem planı oluşturularak çalışmalara başlanılması ve gerekli değerlendirmelerin gerçekleştirilmesini,

ÖNERGE:4
Çocuklar ve kamusal alan dediğimizde aklınıza nereler gelir? Temelde aklımıza gelen iki mekân var:
Okullar ve oyun parkları. Peki engelli çocuklar bu mekanlarda ne kadar varlar ve bu mekanlardan ne oranda yararlanabiliyorlar?
Belediyeler artık her mahalleye, hatta bazı bölgelerde her sokakta çocuk oyun parkları koymaktadır.
Çoğunlukla bu parkların kullanımı engelli çocuklarımızın için oldukça zor hatta imkansızdır. Böyle olunca normal bir çocuk ile engelli bir çocuğu aynı ortamda sosyalleştirmek imkânsız hale gelmektedir.
Karesi bölgemizde bulunan parkların engelliler çocuklarımız açısından incelenmesi, gerekli revizyonların yapılarak dezavantajlı gruplara uygun hale getirilmesi ve yeni kurgulanacak alanların değerlendirilerek kurgulanmasını talep ediyoruz.

ÖNERGE:5
Ülkemizde enflasyon son derecek yüksek seviyededir. Her ne kadar TÜİK belirli açıklamalar yapsa da çarşıda, pazarda, marketlerde TÜİK'in bahsettiği gibi olmadığı herkesin malumudur. Ülkemizde açlık sınırının 2.517 TL olduğu ve yoksulluk sınırının 8.197,62 TL bu zamanda, devlet asgari ücreti net 2825,90 TL olarak açıklamıştır. Birçok belediye asgari ücretlerde düzenleme yaparak miktarı biraz daha arttırma ihtiyacı görmüş ve bu görüşler kamuoyu ile paylaşılmıştır. CHP Karesi Belediyesi Meclis Üyeleri olarak Karesi Belediyesi ve bünyesinde bulunan şirketlerde asgari ücretin minimum 3100 TL olmasını öneriyoruz.

ÖNERGE:6
Aralık ayı içinde Karesi Belediyesi personelleri ile ilgili birçok haber kamuoyunda görüldü ve tartışıldı.
Bazı işçilerimizin haklarını aradığı ve bu duruma istinaden Karesi Belediyesinden işten çıkartıldıkları belirtilmektedir.
Bu konuya istinaden;
1- Karesi Belediyesinin mevcut kaç personeli bulunmaktadır?
2- Son zamanlarda toplamda kaç kişi işten çıkartılmıştır?
3- İşten çıkartma varsa temel nedenleri ve hangi kanuni dayanak kullanılarak çıkartılmıştır?
Belirtilen soruların cevaplandırılarak meclisimize ve kamuoyunu bilgilendirilmesini,

ÖNERGE:7
Balıkesir Karesi İlçesi tarım ve hayvancılık potansiyeli çok yüksek seviyede olan ilçelerimizden birisidir.
Karesi Belediyesi İnternet Sitesinde yer alan bilgiler doğrultusunda tarım ve hayvancılık bu ilçe için en önemli sektör ve alan ise, kalkınmaya yardımcı olmak, sadece lafta değil belediyenin icraatları ile de bu sektöre hizmet vermesi gerekir. Bu kapsamda hizmet sağlayabilmek ve daha iyi stratejiler planlamak üzere “Kırsal Kalkınma Müdürlüğü” kurulmasını talep ediyoruz. Konun görüşülmesi ve değerlendirilmesini,

ÖNERGE:8
Karesi Belediyesi Ağustos 2020 meclis oturumunun 14. Maddesinde GES yatırımı için 6.000.000 TL kredi talebinde bulunulmuş ve mecliste kabul edilmiştir. 04.09.2020 tarihinde yapılan ihaleye sonucu 14.09.2020 tarihinde de sözleşme yapılmıştır. İhalede projenin yaklaşık maliyeti 5.706.000 TL olarak öngörülürken sözleşme maliyeti de 5.647.000 TL olarak belirtilmiştir. Proje kapsamında kurulu güç 1185,6 KWP olarak belirtilmiştir.
Balıkesir Marmara Belediyesi 22.07.2020 tarihinde çıktığı ihale ile 1.140 KWP güç yapısında GES Projesi için toplamda öngörülen yaklaşık maliyet 5.368.424 TL olup, 4.750.000 TL sözleşme maliyeti ile birlikte gerçekleştirmiştir.
2 Proje arasında kısa bir zaman olması ve maliyetlerde oluşan farkın yaklaşık 900.000 TL civarında olması dikkat çekmektedir. Bu durum geçtiğimiz haftalarda basında da yer almıştır.
Belirtilen hususlar dâhilinde;
1- İki Proje arasındaki teknik temel fark nedir?
2- Maliyet yüksekliğinin temel nedeni nedir?
Belirtilen soruları ve proje hakkında detayları meclisimize sunulmasını,

ÖNERGE:9
1- Karesi Belediyesi bünyesinde bulunan kiralık araç sayısı kaçtır?
2- Bu kiralık araçların yıllık kiralama bedelleri ne kadardır?
3- Kiralık araçlar hangi amaç ve hizmet için kullanılmaktadır?
4- Belediye bünyesinde kaç adet iş makinası bulunmakta ve kaç adedi kiralıktır? Kiralık mevcut ise yıllık kiralama masrafları ne kadardır?
Soruların cevaplanması için önergenin başkanlık makamına iletilmesini ve meclisimize bilgi verilmesini arz ederiz.
Ve grubumuz adına Murat GÖKDEMİR tarafından hazırlanan;

ÖNERGE:10
Karesi Belediyesine ait gayrimenkullerin listelerinin Belediye Meclisine sunulmak üzere Başkanlık makamına havalesini arz ederiz.
Vermiş olduğumuz tüm önergeler gündeme alınarak ilgili Müdürlüklere havaleleri yapılmıştır.
Meclis Toplantısının son kısmında Dilek ve Temennilerde söz alan Meclis Üyemiz Sevinç BAYKAN ÖZDEN;
“Sizlerin de basın yayın organlarından ve sosyal mecralardan takip ettiği üzere ülkemizde kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her geçen gün daha da artıyor. Kadınların %60'ı kendi evlerinde şiddete maruz bırakılıyor. Her gün binlerce kadın sözlü, fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddete uğruyor.

Kadınların büyük çoğunluğu maruz bırakıldığı şiddeti toplum baskısı ve adalete olan güvensizliğinden dolayı ifade edemiyor, hayatına devam etmeye çalışıyor. Bir de hayatına uğradığı taciz ve tecavüzün travmasından hayatına devam edemeyip intihar eden kadınlarımız var. Kadın cinayetleri politiktir ve kadın cinayetlerini durdurmak toplumsal zihniyet dönüşümünü sağlamak ile gerçekleşir.
Toplumumuzun kadını birey olarak görmeyen, onur ve haklar bakımından eşitliğini reddeden zihniyetini değiştirmek biz politikacıların işidir. Karesi Belediyesi Başkanlığı ve Meclis Üyeleri olarak kadın cinayetlerinin önüne geçmek için sorumluluk sahamızda gerekli politikaları üretmek ve uygulamak asli sorumluluğumuzdur. Bu nedenle şiddet mağduru kadınların başvurabilecekleri aynı zamanda danışma merkezi görevini de yapacak belediyemize ait bir Kadın Sığınma Evi açmak en acil görevimizdir. Bu konuda verdiğimiz önergenin bir an önce hayata geçirilmesini temenni ediyoruz. Aksi takdirde Belediye Yasası'nın 14. Maddesi karşısında görevimizi ihmal etmiş oluyoruz. Kadınların maruz bırakıldıkları şiddete ses çıkaramamasının ve maalesef adını dahi bilmediğimiz binlerce kadının hayatına bu şekilde devam etmesinin en büyük nedeni kadınların haklı olarak Türkiye Cumhuriyeti
adalet sistemine olan inançsızlığıdır. Yasalarımızda kadına yönelik şiddete ilişkin yasalara rağmen uygulayıcıların zihnindeki kadın algısı nedeni ile bu cezalar caydırıcı sonuçlar oluşturamıyor. Savcılar şiddet uygulayan erkekleri değil kadınların yaşam tarzlarını ya da etek boylarını sorguluyor. Geçtiğimiz yıl bilebildiğimiz 300 kadın öldürüldü, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu. Kadın cinayetleri ülkemizde her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor ve yetkililer sahip oldukları gücün çok az bir kısmını kadın cinayetlerini durdurmak adına harcıyor. Bu tablo karşısında hepimiz sorumluluk almalıyız. Öldürülen kadınlar sadece bir sayı olarak kalmasın. Gelin hep birlikte kadın cinayetlerine dur diyelim.” (www.yenihabergazetesi.net)


Yazarlar


Spor

Balıkesir nöbetçi eczane listesi
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans