ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

CENGİZ DİKİCİ:''TRAFO UYGUN YERE KALDIRILMALIDIR''

Karesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mimar Cengiz Dikici, bugün gerçekleşecek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi  Nisan ayı 2. Birleşiminde gündemin 41. Maddesinde görüşülecek Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi 8470 ada 1 parsel ile 8471 ada 4 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği konusu ile ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesi Alanlar Sokak, Eski Özel İdare İşhanı karşısı ile eski eser tescilli 1.grup yapı Hacı Ali Camii ve Hamidiye Kütüphanesine bitişik olan 8470 Ada, 1 Parsel mevcut/yürürlükteki/meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında MEYDAN olarak planlı olduğunu belirten Cengiz Dikici, konuyla ilgili olarak şunları açıkladı:

''Hal böyle iken; söz konusu 8470 ada 1 parsel üzerine uygulama imar planına aykırı olarak “Beton Köşk” tipi elektrik trafosu konulması/inşaa edilmesi sırasında Alanlar Sokak esnafları ve sakinleri 24.12.2020 tarihinde Karesi Belediye Başkanlığı'na “Bu trafo hem tarihi Hacı Ali Camisinin görünümünü bozmakta, hem de çarşı merkezinde küçük bir nefes alma bahçesi olarak kullanılan yeşil alanı kullanılamaz hale getirmiştir. Trafonun uygun bir yere kaldırılmasını talep etmekteyiz. Şeklinde vermiş oldukları dilekçe, Karesi Belediye Meclis Üyesi ve dönemin İmar Komisyonu üyesi olduğumdan dolayı trafo konusu tarafımdan ayrıntısı ile bilinmekte olup;

Karesi Belediye Başkanlığı söz konusu bu dilekçe üzerine konuyu 30.12.2020 tarihinde Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Balıkesir İşletme ve Bakım Mühendisliğine yazı ile bildirmiştir. Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. Balıkesir İşletme ve Bakım Mühendisliğinin 22.01.2021 tarihli yazısı ile verdiği yanıtı ise: “Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesi Alanlar Sokakta bulunan Beton Köşk tipi elektrik trafosunun yeni tesis edildiği ve imar planına uygun konumlandırıldığı” şeklinde yanlış bir bilgilendirme yapılarak “Ancak, söz konusu trafo bölgesinde bulunan esnafların talepleri doğrultusunda gerekli incelemeler yapılacak olup, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirilmesi sağlanabilecektir.” şeklinde olmuştur.

Bu defa eski eser bitişiğine izinsiz/kaçak olarak konulan trafo için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna 12.01.2021 tarihinde Alanlar Sokak esnafları ve sakinleri tarafından dilekçe ile başvurulmuş ve Koruma Kurulu, 19.02.2021 tarihinde almış olduğu 2655 sayılı “Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde yer alan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi mülkiyetine ait, 8470 ada 1 parseldeki trafonun; prensipte uygun bulunduğu ancak imar planı değişikliğinin ivedilikle hazırlanarak Koruma Bölge Kuruluna iletilmesinin ardından uygulamaya gidilebileceğine ve Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2020 tarih 2317 sayılı kararına aykırı olarak yapıldığı anlaşıldığından da 30 gün içerisinde ilgili Belediyesi denetiminde kaldırılmasına, sonucuna yönelik bilgi ve belgelerin Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletilmesine karar verildi.” şeklinde kararını almıştır.

Bu Kurul Kararı üzerine Alanlar esnafının ve sakinlerinin “Beton Köşk binasının konumlandırıldığı alandan kaldırılarak daha uygun bir yere alınması” talepli dilekçesine, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. 10.03.2021 tarihli verdiği yanıt yazısında ise “Köşk Binasının 3. Şahıslarca yapıldığı, mülkiyeti şirketimize geçmediğinden dolayı talebiniz değerlendirilmemiştir” demiştir.''

TRAFO ALANI KAÇAK OLARAK İNŞA EDİLDİ

''Söz konusu trafo yeri için mevcut/yürürlükteki/meri 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında 8471 Ada, 4 Parsel üzerinde “Trafo Alanı” olarak işli/planlı olmasına rağmen yürürlükteki uygulama imar planına ve yürürlükteki ilgili yasa/yönetmeliklere aykırı bir şekilde yaklaşık 35-40 m kuzey doğuda yer alan yürürlükteki uygulama imar planında MEYDAN olarak planlı/işli kamusal alan olan 4870 ada 1 parsel üzerine ve eski eser tescilli camii ve kütüphane yapılarının bulunduğu parselin bitişiğine Koruma Kurul Kararı olmadan 3. Şahıslar tarafından kaçak olarak inşaa edildiğini'' belirten Karesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cengiz Dikici, ''trafonun yapılan tesisat bağlantılardan da anlaşılacağı üzere Balıkesir İli, Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesi 8468 (E:2)ada, 21 (E:49) parselde inşaa edilen yeni (eski özel idare İşhanı yerine yapılan) yapı için elektrik enerjisi ihtiyacına yönelik olarak konulmuştur. Bu tür özel işyeri binaları elektrik ihtiyaçlarını kendi parsellerinde karşılamak zorundadır.'' dedi.

AYKIRI HAREKET EDİLMİŞ

''Ayrıca söz konusu trafonun hizmet vereceği işyeri binasına (yıkılan özel idare İşhanı binası yerine yapılan bina) ait olan imar plan değişikliklerine dair T.C. Balıkesir 1. İdare Mahkemesinde iki ayrı dava kararı bulunmakta olup; söz konusu imar planı değişikliklerine dair İdari (Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi) işlemler Balıkesir 1.İdare Mahkemesi kararları iptal edilmiş olup temyiz aşamasında'' olduğunu söyleyen Dikici, ifadesinde şunları belirtti:

''Hal böyle iken; Şehrin en işlek mekânlarından biri olan alanına konulan trafo yapısı için planlanan alanda şehircilik ve planlama ilkelerine aykırı hareket edildiği anlaşılmakla birlikte hukuka uyarlı bulunmadığı gibi; Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin 11 Mart 2021 tarihli toplantısında 15 sıra ile gündemine aldığı ve 27 Nisan 2021 tarihli toplantısının 41. Gündem maddesinde görüşerek karara bağlayacağı “İlimiz Karesi İlçesi Dumlupınar Mahallesi 8470 ada 1 parsel ile 8471 ada 4 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.” konusu aslında kaçak olan yapının meşrulaştırılmasına yönelik olduğu gibi kent merkezimizdeki kültürel mirasımızın yok olmasına ve önemsenmemesine neden olan ve yıkılan Şehir Sineması ile SSK Pasajı yerine yapılan binalara izin veren ve hukuka aykırı olan anlayışın bir uygulamasıdır.Umut ederim ki az sayıda kalan eski eserlerimizi, kültürel mirasımızı korumayı başarabiliriz.'' (www.yenihabergazetesi.net)


Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans