ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK TEDİRGİN

Balıkesir Tabip Odası yaptığı basın açıklamasında,192'si hekim olmak üzere 11 Mart 2020 tarihinden günümüze dek,COVID-19 salgınında 497 sağlık çalışanını kaybettiklerine vurgu yaparak, pandeminin en yıkıcı etkisini yaşamaya devam ettiklerini ifade etti.Bu süreçte pandemiden en çok etkilenenlerin sağlık emekçileri olduğunu dile getiren Balıkesir Tabip Odası Başkanı Necdet Uçan, iktidarın sağlık emekçilerini ve toplumu yok sayan anlayışı nedeniyle önlenebilir bir hastalıktan Onbinlerce vatandaşın yaşamını yitirdiğine de dikkat çekti.

Uçan, Balıkesir Devlet Hastanesi bahçesinde yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“Tüm pandemi süreci boyunca hekimler ve sağlık çalışanları uygun olmayan çalışma koşullarında uzun süre çalışmak zorunda kaldı.Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere, iktidarın bilimsel bilgiye dayanmayan, şeffaflıktan uzak, yerel dinamikleri gözetmeyen, eksik, yanlış ve tutarsız uygulamalarının bedelini biz sağlıkçılar hayatlarımızla ödedik/ödüyoruz. Pandemi sürecinde öncelikli planlama birinci basamakta yapılması gerekirken; (test, temaslı takibi, yaşam alanlarının salgına göre düzenlenmesi vb.) bu yapılmadı ve salgın hastanelerde karşılandı. Bu plansızlığın sonucu olarak sağlık çalışanlarının iş yükü arttı, çok sayıda sağlık emekçisi hastalığa yakalandı.Uzun saatler kesintisiz çalışma, sık nöbet tutma, her 5 dakikada bir muayene, yoğun iş yükü, şiddete maruz kalma çalışma alanımız olan sağlık kurumlarının olağanı haline geldi...

Bir çok kadro ve bölüm Şehir Hastanesine   alınırken, şehrin merkezinde bulunan ve kullanım alışkanlığı çok yüksek olan Balıkesir Devlet Hastanesinde bir çok branşta uzman hekim sayısı çok azaldı. Bu da iş yükünün artmasına, ek ödeme konusundaki sıkıntılar da motivasyonun düşmesine neden oldu. Sağlık Bakanlığı çalışma alanlarımızda COVID-19'a ilişkin gerekli önlemleri almadı. Temel insan hakları arasında yer alan güvenli ortamlarda çalışma hakkı; bu süreçte ihlal edildi. İş güvenliği, uygun çalışma ortamı, uygun çalışma süresi, izin ve dinlenme hakkı, uygun işte çalıştırılma, adil ücret ve örgütlenme hakları salgın döneminde göz ardı edildi.Özellikle pandeminin ilk aylarında sağlık çalışanları maske, siperlik, gözlük, eldiven, dezenfektan gibi koruyucu materyallere ulaşmakta ciddi sorunlar yaşadı. Salgının ilerleyen dönemlerinde ise Aile Sağlığı Merkezlerinde, iş sağlığı ve güvenliği gibi birinci basamakta görev yapan sağlık çalışanları ve işyeri hekimleri yeterli ve nitelikli kişisel koruyucu donanıma (KKD) ulaşım sıkıntısı yaşadı.

Türkiye'nin komşu ülkelerinde vakalar ve ölümler hızla artarken Sağlık Bakanlığı sağlık kurumlarında salgın hazırlığı yapma gereği duymadı. Vakalar uzunca bir süre gizlendi ve sağlık çalışanları bulaş riskiyle karşı karşıya bırakıldı.

Türkiye'de sağlık ortamları sadece sağlık çalışanları için değil, COVID-19 dışı hastalığı olanlar için de riskli alanlar haline getirildi.İstifa, emeklilik, rapor alma, izin, mola haklarının kullanılması genelgelerle resmileştirilerek engellendi.( Balıkesir Tabip Odası olarak tam 1 yıl önce 11.11.2020'de Danıştay 12. Daire Başkanlığına bu konuda açtığımız 2020/4845 Y.D. ve İptal talepli davada davalı idare olan Sağlık Bakanlığının savunması alınmış ancak halen sonuçlanmamıştır.)Sağlık Dönüşüm Programı adı altında sağlığı piyasalaştıran bu sistemin mevcut olumsuzlukları pandemi sürecinde net olarak ortaya çıktı. Çöken sağlık sisteminin bedelini ödüyoruz ve daha fazla bedel ödemek istemiyoruz;

-Sağlık Bakanlığı'nı bir an önce çalışma alanlarımızda düzenleme yapmaya çağırıyoruz!

-Tüm sağlıkçılar için güvenli çalışma alanı, hastalarımız için güvenli tanı tedavi ortamlarının oluşturulmasını, önlemlerin gözden geçirilip yeniden düzenlenmesini,

-Haftalık çalışma sürelerimizin yeniden düzenlenmesini ve azaltılmasını,

-Şiddete ve hastalıklara karşı güvenli, sağlıklı çalışma ortamı İSTİYORUZ!

-OHAL KHK'leriyle hukuksuzca ihraç edilen, güvenlik soruşturması gerekçe edilerek ataması yapılmayan tüm hekimlerin/kamu emekçilerinin derhal görevlerine başlatılmasını,

-Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesini ve sevk zinciri uygulamasına geçilmesini,

-İşverenler, sağlık çalışanlarına 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanuna göre COVID-19'dan korunma, KKD kullanımı, hastalık yönetimi vb. konularda eğitim vermek ve bu eğitimleri her birim değişiminde yenilemek zorundadır.  Korunmayla ilgili havalandırmadan, iş örgütlenmesine, iş yükünün düzenlenmesine kadar geniş bir yelpazede işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili önlemler de sorumlulukları arasındadır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun etkin bir şekilde uygulanmasını İSTİYORUZ!” (Haber: C.Saffet Yılmaz/www.yenihabergazetesi.net)

                  


Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans