ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

“ Eskiden Müşteri VELİNİMETTİ, Şimdi VERİ NİMET''

BASİAD Başkan Yardımcısı Selçuk Savaş Balıkesir'in Ekonomiden Aldığı Payın Arttırılması Üzerine Değerlendirmede Bulundu. BASİAD Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Selçuk Savaş 2021 Yılının son günlerinde; dijitalleşen dünya üzerinden Balıkesir'in ekonomiden aldığı payın yükseltilmesi üzerine değerlendirmelerde bulundu. Balıkesir'in iller arası ticaret verilerini değerlendirdi.   

NE SANAYİDE NE TARIMDA KATMADEĞERLİ ÜRETİM YAPAMIYORUZ

BASİAD Başkan Yardımcısı Selçuk Savaş; Balıkesir'in Türkiye ve dünya ekonomisinden alığı payın yetersiz olduğunu; Balıkesir'de kurumlara payın artırılması aşamasında görev düştüğünü, arttırılması yönünde güçlü bir iradeye ihtiyaç olduğunu söyleyerek; Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği olarak Balıkesir'in ekonomiden aldığı payın arttırılması için 2022 yılında önemli çalışmalara imza atmak istediklerini ifade etti.

Selçuk Savaş: “ Son üç yüz yıldır ülke olarak dünya ekonomisinden aldığımız pay yüzde 0,8 ila yüzde 1 arasında gidip geliyor. Bunun nedeni çok nettir. Ne sanayide, ne tarımda ne de hizmet sektöründe yüksek katma değerli üretim yapamamamızdır. 

TİCARET AÇIĞI ARTTI

BASİAD olarak takip ettiğimiz önemli verilerden bir tanesi iller arası ticaret Verilerin tutulmaya başladığı 2006 yılında Balıkesir'in iller arası ticaret açığı 1 Milyar 340 milyon TL idi. Elde edilen son veriler ise 2019 yılına ait. 2019 yılında Balıkesir diğer illere; 32 Milyar 878 milyon satış yaparken; 36 Milyar 670 milyon TL alış gerçekleşmiş. 2019 yılına ait son verilere göre Balıkesir'in iller arası ticaret açığı 3 Milyar 791 Milyon TL'ye ulaşmış durumda. 

EKONOMİDE HER ALANDA PROJE ÜRETİLMELİDİR

Bu istatistikler ülke olarak dünya ticaretinden katma değer sorunu nedeni ile yüksek pay alamadığımızı gösterirken; Balıkesir olarak ise katma değer yolculuğuna çok güçlü bir çıkış yapmamız gerektiğini göstermektedir. İşaret edilen bir diğer nokta ise değişimdir. Kişilerin, kurumların değil projelerin yarışmasıdır. İradenin ortaya konması ve ekonominin ihtiyaç duyduğu her alanda proje üretilmesidir.

Değişimi zamanında yakalamak ve küresel rekabetçilik gücü artışı için; yüksek teknolojiyi, yüksek verimlilikte, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracata dönüştürmek zorundayız. Çünkü dönüşümün yaratacağı faydayı; ekonomisi, sektörleri ve şirketleri için avantaja çeviren iller ekonomik paylarını yükseltebiliyor. 

DEĞİŞİMİ ZAMANINDA YAKALAMAK GEREK

Bu değişim, iş yapma modellerinden üretime, ihracattan, nitelikli insan kaynağına kadar verimlilik esaslı yenilikçi bir süreci de tetikliyor. Balıkesir açısından dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise dijitalleşme. Dijitalleşmeyi hedefleyen yenilikçi ve bütüncül politikaların etkin bir şekilde uygulanması ile gerekli yatırımların yapılması noktasında hepimize önemli sorumluluklar düşüyor. 

Çünkü yeni sanayi devriminde verimlilik, çeviklik ve rekabetçilik dijitalleşmenin kodlarıyla belirleniyor. Eskiden müşteri velinimetti, şimdi veri nimet! Balıkesir işletmelerinin veri analitiği konusunda insan kaynağı ve altyapı yetkinliğini artırması; teknolojiyi tüketen değil, üreten ve geliştirip ihraç eden bir yapıya kavuşmaları gerekiyor. Dijitalleşme sadece teknolojik altyapının değil beraberinde nitelikli insan kaynağı yetkinliği ile verimliliğinin de artırılması anlamına geliyor. 

DİJİTALLEŞME ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ARTACAK

Gençlerimizi çağın gereklerine göre eğitmek; yazılım ve uygulama alanlarında potansiyellerini harekete geçirmek, bunun için de dijitalleşmenin sağladığı avantajları kullanmak zorundayız. Bilgi teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağını yetiştirmemiz ve yaratıcı bir eko-sistemi inşa etmemiz; ilimizin kanayan yarası beyin göçünün tersine çevrilmesine destek olacaktır. 

Dijitalleşmenin ve teknolojik yatırımların önümüzdeki dönemde daha fazla artacağı e-ticaret, e-ihracat ve bölgesel ticaretin ivme kazanacağı görülüyor. Balıkesir üretimini de dijitalleşen yeni dünyaya göre kurgulamalıyız. Çünkü üretimi dönüştüren teknolojik gelişmeler, ihracat ve tüketim alışkanlıklarını da etkiliyor. Dijitalleşen dünyada ekonominin itici gücü artık “e-ticaret” ve “e-ihracat”tan geçiyor. Dünyada 2020 yılında 4,2 trilyonluk bir pazar büyüklüğüne ulaşacağı öngörülüyordu e-ticaret sektörünün. Pandemi etkisi ile bunun biraz daha fazla olacağının işaretlerini ülkemiz özelinde görmek mümkün. 2020 yılının ilk 6 ayında toplam e-ticaret hacmimiz 91,7 milyar TL'ye ulaştı. 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 39 büyüyerek 83,1 milyar TL'lik hacme ulaşan e-ticaret sektörü, 2020 yılının yarısında yüzde 64'lük bir büyüme kaydetti. Balıkesir iş dünyası olarak çok hızlı, stratejik ve proje tabanlı bir geleceğe doğru hızla ortak akıl pozisyonuna geçmeliyiz. “ dedi. (www.yenihabergazetesi.net)


Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans