ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ

1 Mayıs'ta Meydanlardayız. Burhaniye Emek ve Demokrasi Bileşenleri Cumhuriyet Meydanı'nda açtıkları stantta emekten,özürlük ve barıştan yana herkesi 1 Mayıs İşçi Bayramına davet ediyorlar.

Cumhuriyet Meydanı'nda stant açılmasının ardından dönem sözcüsü Burhaniye Eğitim Sen Temsilcisi Mahmut Akgök kısa bir basın açıklaması yaptı.
Akgök; “Ekonomik kriz işsizlik, zamlar, pandemi, borçlanma derken ülkemizde insanca yaşamak bir yana hayatta kalmak her gün zorlaşıyor.
Bu düzen toplumun işini, aşını, geçimini ve sağlığını korumuyor, aksine tehdit ediyor.
Bu düzenin çarkları, dünyanın değerlerini ve güzelliklerini üreten sizleri, işçileri, emekçileri, kamu emekçilerini, mühendisleri, mimarları, hekimleri, avukatları, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, gençleri, kadınları, emeklileri, emekli dahi olamayanları ezdikçe eziyor.” Dedi. DİSK Genel iş adına bir konuşma yapan Uğur Mamuk ise, “Bu düzenin çarkları, zengini daha zengin etmek, bankaların kasalarını doldurma, şirketleri ihalelerle beslemek üzere kurulmuş.
Bu düzenin çarkları sermayeye sömürecek ucuz emek, yağmalanacak doğa, talan edilecek Batmak üzere dönüyor.
Halk işsizlikle, açlıkla, yoksullukla, artan borçlarla, salgınla mücadele ederken 20 yıldır ülkeyi yöneten AKP iktidarı ülkenin tüm kaynaklarını, bir avuç patronu ve ayrıcalıklı zümreyi korumak için seferiler etti, etmeye devam ediyor.
Halk işe, ekmeğe, insanca bir yaşama olduğu kadar demokrasi, adalet ve hukuka da aç. Bu düzen yurttaşların hakkını, hukukunu çiğniyor, adaletsizliği büyütüyor.”dedi.

KESK Eğitim Sen adına konuşan Süheyla Okur ise, “Halkın gerçeği ile bir avuç ayrıcalıklı kesim gerçeği arasındaki fark, tek sesli medyanın propaganda yayınlarıyla perdelenmek isteniyor. Üstü örtülemeyen hakikate Sair çığlıklar, baskı ile, şiddet ile, sansür ile, zor ile bastırılmak isteniyor. Hakkını arayan ve gerçekleri söyleyen herkes bu düzenin hukuk dışı zorbalıklarıyla karşı karşıya kalıyor.
Bu düzenin devamı için demokrasinin son kınntıları bile ortadan kaldırıyor. Demokratik hak olarak elde kalan tek hakkımız olan seçme ve seçilme hakkımıza dahi el uzatılıyor.
Bu düzen mağdur ettiği Milyonları bölüp parçalayarak yönetmek gibi tehlikeli bir yönteme başvuruyor. Sürekli olarak iç ve dış düşman yaratılıyor. Yukarıdan aşağıya kışkırtılan şovenizm cinsiyetçilik, ırkçılık, mezhepçilik ve savaş politikaları bu düzenin yarattığı krizi yönetmenin bir yolu olarak ülkemiz halkının geleceğini tehdit ediyor.
Bu düzen böyle gitmez Halkı yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, borçluluğa ve güvencesizliğe mahkûm eden bu akıl dışı düzen Türkiye'nin sırtında bir yüktür.
Öte yandan 20 yıldır ülkeyi yönetenler ve tüm yetkileri tek kişide toplayanlar sorumluluktan kaçamaz. Ülkenin kanayan sorunlarını kendi dışındaki herkese ve her şeye bağlayan bir yönetim anlayışına artık yeter diyoruz.”dedi. (C.SAFFET YILMAZ/www.yenihabergazetesi.net)Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans