ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

GÜMÇED Başkanı Gültekin Mutlu: “Faşist davranış ve tutum içinde değiliz””

Çevre, Kültür, Sanat ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği(GÜMÇED) Bandırma Şubesi, 5 Haziran “Dünya Çevre Günü” dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

GÜMÇED Başkanı Gültekin Mutlu'nun açıklaması şöyle:

“Her 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde  ‘çevre' korunması konusunda kamuoyunu bilinçlendirmek ve duyarlılık oluşturmak için açıklamalar yapıyoruz. Amacımız sadece sorunlara dikkat çekmek değil, yetkili ve sorumlu kişileri adım atmaya zorlamak ve harekete geçirmektir. Çalışmalarımızı bu doğrultuda da sürdürüyoruz.

Bildiğiniz gibi atmosferdeki ‘sera gazı'nın artması sonucu yaşanan iklim değişikliği bir dizi olumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Sera gazı etkisiyle sıcaklık artmakta, buzullar erimektedir. 1979'dan bu yana Kuzey Kutbundaki buzulların yüzde yirmisi erimiş durumdadır. Deniz suyunun yükselmesi nedeniyle başta Hollanda, Venedik olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinin su altında kalma tehlikesi belirmiştir.

Yine aşırı sıcaklık kuraklığı ve çölleşmeyi de beraberinde getirmiştir. Düzensiz yağışlar su kaynaklarının azalmasını doğurmuştur. Kuraklık tarımsal üretimin düşmesine yol açmış, insanların gıdaya erişimini zorlaştırmıştır. Bugün dünyada gıdaya erişemeyen insan sayısı 2,5 milyara yakındır. Açlıkla savaşan insan sayısı 768 milyonu geçmiştir. 36 milyon insan açlıktan ölmektedir.

Ülkemizde de tarımsal üretim sürekli düşüş göstermektedir. Tarımsal üretimimiz son yirmi yılda yüzde on azalmış, nüfusumuz ise yüzde yirmi artmıştır. Ekili arazi büyüklüğü 23 milyon hektardan 19 milyon hektara düşmüştür. Bu düşüşte tarım arazilerinin miras yoluyla bölünmesi, tarım arazilerinin imara ve sanayiye açılması da etkili olmuştur. Ancak çiftçinin sürekli zarar etmesi onu üretimden uzaklaştırmış, son on iki yılda çiftçi sayısı yüzde kırk sekiz azalmıştır. Ekilemeyen arazi büyüklüğü yaklaşık 4 milyar hektardır. Azalış yüzde on sekizdir. Yukarıda sıraladığımız nedenlerden yüzünden tarımsal üretim azalmış,  talep ise artmıştır. Bunun yanında mazot, gübre, elektrik, iş gücü gibi girdi maliyetlerinin fiyatı yükselmiş, bunlara koşut da tarımsal ürün fiyatlarının artışı durdurulamamıştır. Bu durum gıdaya erişimi zorlaştırmıştır.

Siyasi iktidar bu sorunun çözümünü ithalatta aramış, ancak gıda ithalatı gıda fiyatlarını düşürme yerine daha da artırmayla sonuçlanmıştır.

Ormanlık alanların azalması, çarpık kentleşme, madencilik faaliyetleri, evsel atık sular, tarımda aşırı gübre ve kimyasal ilaç kullanımı sonucu ortaya çıkan toprak ve su kirliliği, yanlış sulama ve “küresel” ısınma” nedeniyle dünyamız hızla büyük bir felakete sürüklenmektedir. 

İklim değişikliğine yol açan ‘küresel ısınma'nın önüne geçebilmek için yapılması gereken ilk şey ‘Paris İklim Anlaşması'na imza atmış 200 ülkenin yükümlülüklerini yerine getirmesidir. Ancak ne yazık ki kendi ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, dünyanın bu duruma gelmesinde, ekosistemin bozulmasında sorumluluğu büyük olan, doğayı ve dünyayı yok sayan emperyalist ABD, Paris İklim Anlaşmasından çekilmeyi göze alabilmiştir.

Yine küresel ısınmayı durdurabilmek için, sera gazı artımına neden olan fosil yakıt yerine yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılmalıdır.

Ormanlık alanlar korunmalı, yeşil alanlar çoğaltılmalıdır.

Göl, akarsu, denizler ve okyanuslardaki kirliliğe son verilmelidir. Kirleticilere ağır yaptırımlar uygulanmalıdır.

Tarım alanları imara ve sanayiye açılmamalıdır. Sürdürülebilir bir yaşamı temel alan ve çevreyi koruyan yeni kentsel planlar yapılmalıdır.

Yanlış sulama sonucu ortaya çıkan aşırı su tüketiminin önüne geçilmelidir.

Son olarak bir şeyi belirtmek istiyorum. GÜMÇED olarak çevrenin korunmasında altı yıldır gerekli duyarlılığı göstermeye çalışıyoruz. Özellikle Manyas Kuş Gölü'nün kurtarılması için bir dizi etkinlik gerçekleştirdik. Manyas Kuş Gölüyle ilgili yaptığımız basın açıklamalarında da ‘sanayi'nin çevreye nasıl zarar verdiğini görmek istiyorsanız, ‘Dil Ovası'na gitmeye gerek yok. Kuş Gölü'ne bakın yeter' dedik. ‘Manyas Kuş Gölü Can Çekişiyor', ‘Manyas Kuş Gölü Bitkisel Hayatta' başlıklı açıklamalar yaptık. Manyas Kuş Gölü Sulak Alanı Eylem Planı'nda belirlenen uygulama hedeflerine uygun çalışmalar yapmadıkları için planda görev ve sorumluluğu olan ilgili İl Müdürlükleri hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yaptıklarımızı da basın aracılığıyla kamuoyuna duyurduk. Sizlere de bize gösterdiğiniz duyarlılık ve destekten dolayı teşekkür ediyoruz.

Pandemiden yaklaşık altı yedi ay önce MOSB Başkanıyla bir görüşme yaptık. Yaptığımız görüşmede tarım alanları üzerine sanayi bölgelerinin kurulmasına karşı olduğumuzu, doğayı ve insan sağlığını yok eden ağır metal ve kimya sanayisine, kuruluş isimleri de vererek karşı olduğumuzu, termik santral kurulmasına ve liman yapılmasını izin vermeyeceğimizi ifade ettik.

Görüşme sırasında çekilen bir fotoğraf OSB yetkilileri tarafından bir süre sonra paylaşıldı.

Bizim paylaşmadığımız, OSB sayfasından alınan bu fotoğraf üzerinden şahsım ve GÜMÇED'e sanki OSB'yi biz kuruyormuşuz, ortağıymışız ya da OSB'nin kurulmasını destekliyormuşuz algısı yaratılarak  eleştiri boyutunu aşan hakaretler yapıldı. Bizim OSB hakkında olumlu bırakın cümleyi tek bir sözcük söylediğimizi, yazdığımızı gösteremezler. Ancak amaç başka. Demokrasi Platformunda olamamanın verdiği öfkeyle bizi küçük düşürmek ve karalamak için söylenen bir sürü gerçek dışı yalan. 

Bu beylere daha önce GÜMÇED olarak neler yaptığımızı bir basın açıklamasıyla ifade ettim. Yine işlerine gelmediği için bu açıklamayı görmezden geldiler. Önerim bir kere bu açıklamayı okusunlar,   ne yaptığımızı görsünler. Ondan sonra sallasınlar.

Biz, siz istediğiniz için değil, bildiğimiz ve inandığımız için doğru şeyleri savunur, yanlışlara da karşı çıkarız. Bunu yaparken de demokratlığın getirdiği siyasal ve zihinsel olgunluk ve hoşgörü içinde davranırız. Faşist davranış ve tutum içinde değil.” (www.yenihabergazetesi.net)


Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans