ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

ECZACILAR HAK ETTİĞİ DEĞERİ BEKLİYOR

23-25 Haziran 2022 tarihleri arasında Konya'da gerçekleştirilen Türk Eczacıları Birliği 43.Dönem 1.Bölgelerarası toplantısında alınan karar ile başlayan  ‘'Eczacıya Hak Ettiği Değer Verilmelidir'' ana temalı mücadelesi, Balıkesir'de de kararlılık ile devam ediyor.

29 Haziran 2022 tarihinde düzenlenen toplantıda Bölgelerarası toplantının sonuç deklerasyonunu Balıkesir Eczacı Odası Başkanı Göksel Gümüş tarafından açıklanmıştı. ‘'Açık Şimdilik'' temalı ilk afiş ve hasta bilgilendirme föyleri ise, eczanelerde sergilenmeye başlandı.  2 Eylül 2022 tarihinde Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney' in katılımı ile eczacılara Eylemlilik süreci bilgilendirme toplantısı yapılarak, 17 Ağustos ve 8 Eylül tarihlerinde olmak üzere 2 kez Başkanlar Danışma Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

        Eczacı Odası Başkanı Göksel Gümüş, ''Biz Eczacılar hakettiğimiz değer verilinceye kadar haklı mücadelemize kararlılık ile devam edeceğiz. Ne eksik ne fazla sadece hakkımız olanı talep ediyoruz. Bu bağlamda önümüzdeki günlerde siyasi parti başkanlıkları bilgilendirmeleri, bölgelerimizdeki milletvekillerine bilgilendirme ziyaretleri, sosyal medyada video paylaşımları, yeni afişlerin eczanelerde sergilenmesi gibi birçok yöntemi kullanarak sesimizi ve taleplerimizi halkımıza, yetkililere, karar vericilere ve Sayın Cumhurbaşkanımıza duyurmaya çalışacağız. Sesimiz duyulmaz ise de 16 Ekim 2022 tarihinde ülkemizdeki tüm eczacılar hep birlikte Ankara'da Büyük Eczacı Mitingi düzenleyeceğiz. Taleplerimiz yine karşılık bulmaz ise de tüm yurtta eşzamanlı Eczane Kapatma Eylemi yapacağız.'' şeklinde kararlılıklarını dile getirdi.


       Eczacılar  isteklerini şöyle dile getirdi:

  • İlaç Fiyat Kararnamesi'nde, 13 yıl öncesinin koşullarına göre belirlenen fiyat baremlerinin güncel duruma göre yeniden düzenlenmesini; yapılacak kar oranı ve barem artışlarının enflasyon, ilaç fiyat artışları ve yeniden değerleme oranı gibi bir standarda bağlanarak güncellenmelerin yapılacağı yeni bir model oluşturulmasını istiyoruz.
  • Sosyal Güvenlik Kurumu ile İlaç Alım Protokolümüzde eczacıların içinde bulunduğu ekonomik darboğaz gözetilerek gerçekçi iyileştirmelerin yapılmasını istiyoruz.
  • Hem sunduğumuz sağlık hizmetinin kalite ve etkinliğini arttıracak hem de eczacılarımız için can suyu olabilecek şekilde eczane ekonomilerinin salt ilaç fiyatlarına bağlı bir yapıdan uzaklaştırılmasına yönelik yeni bir model üzerinde çalışmaların başlatılması ve hizmetler karşılığı eczacıların hak ettiği Meslek Hakkının verilmesini istiyoruz.
  • Hastalarımızın karşı karşıya kaldıkları ve biz eczacıları da sahada ciddi şekilde mağdur bırakan ilaç yokluklarının engellenebilmesi adına tüm tarafların görüşleri alınarak doğru bir sistemin kurgulanmasını, ilaç fiyat değişikliklerinin yıl içerisinde farklı dönemlere paylaştırılarak güncellenmesini çözüm önerisi olarak sunuyoruz.
  • Kamuda çalışan meslektaşlarımızın çalışma koşullarında ve özellikle özlük haklarında da, bugüne kadar günümüz koşullarına uygun ve hakkaniyetli bir düzenleme yapılmamıştır. Eczacıya hak ettiği değerin verilmesini; Bakanlıklarda, kurumlarda, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında görev yapan kamu eczacılarının hak ettikleri koşullarda görev yapmaları ve özlük haklarının iyileştirilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sağlık sistemine yıllarca hizmet etmiş emekli kamu eczacılarının özlük haklarının da bu iyileştirmelerin kapsamına alınmasını talep ediyoruz.
  • 1997 yılına kadar 7 adet eczacılık fakültesi bulunurken, 2001-2021 yılları arasında bu sayı 6 kat artmış, bugün itibariyle eczacılık fakültesi sayısı 60'a dayanmıştır. Eğitim veren 47 eczacılık fakültesinden sadece 14'ü akredite eczacılık eğitimi verebilecek kapasiteye sahiptir. Uluslararası standartlarda kaliteli eczacılık eğitiminin sağlanması ve toplum sağlığının etkin şekilde korunması ve geliştirilmesi adına bu kontrolsüz gidişata dur denilmelidir. Alt yapıdan ve akademik kadrodan yoksun eczacılık fakültelerinin yerlerine ilaç Ar-Ge merkezi kurulmasını, mevcut eczacılık fakültelerinin kontenjanlarının kademeli olarak düşürülmesini ve eczacılık fakültelerine giriş için başarı sıralamasının 50 bin ile sınırlı tutulmasını talep ediyoruz.

  

İlaç fiyat farklarının sorumlusu Eczacılar değildir

Ülkemizde uygulanan ilaç fiyat politikası ve ilaç geri ödeme sistemi hem eczacıların hem de hastaların mağduriyetine neden olmaktadır. Birçok ilaçta fiyat farkı çıkmakta ve hastalarımız neredeyse tüm reçetelerinde ücret ödemek durumunda kalmaktadır. Ödeyemeyecek durumda olan hastalar da ilaca erişememekte ve tedavi olamamaktadır.

Yeni ilaçlara ulaşamıyoruz! Yanlış düzenlemeler nedeni ile etkin yenilikçi tedaviler ülkemizde erişilebilir değil.

İlaç yoklukları Eczane yokluklarına dönüşmesin

İlaç - Eczacılık hizmeti insan sağlığı için en kritik hizmetlerin başında geliyor. İki eczaneden birisi kapanma noktasına geldiği bu zamanda ilaç yoklukları eczane yokluklarına dönüşüyor.

Sağlık çalışanlarının değersizleştirilmesi sağlığın değersizleştirilmesidir. Mesleğimizin her alanında çalışan tüm Eczacılar omuz omuza tek yürek ‘'Eczacıya Hak Ettiği Değer'' verilene kadar kararlılıkla mücadele edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir an önce sesimizi duymasını ve taleplerimizin karşılık bulmasını istiyoruz.'' (www.yenihabergazetesi.net)


Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans