ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

ÇANAKKALE’DE MİMARLIK VE KENTLEŞME BULUŞMALARI

Haber: C.Saffet Yılmaz 

TMMOB Mimarlar Odası Balıkesir Şube Başkanı Betül Dikici yaptığı basın açıklamasında Biga Yarımadası ve çevresinin geleceğinin değerlendirilebilmesi ve sorunlara karşı ortak çözümler üretilebilmesi hedefiyle “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Doğru: Biga Yarımadası Buluşmasını” Biga Yarımadası'nda Mimarlık ve Gelecek teması ile 24 Eylül 2022 tarihinde Çanakkale'de gerçekleştireceklerine vurgu yaptı.Kentlilerin, kentli kuruluşların, yerel yöneticilerin, bilim insanları, sivil toplum hareketlerinin ve ilgili tüm kesimleri etkinliğe katılmaya davet eden Dikici,açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı.

“Cumhuriyetin kuruluşunun 100.Yıldönümünü karşılamaya hazırlandığımız bu dönemde; Cumhuriyetin bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü değerlerinin, eğitim, bilim, kültür, sanat, kentleşme ve diğer pek çok alandaki birikim ve kazanımlarının, tehdit altında bulunan ve giderek yok olan tarihi, doğal, kültürel ve mimari mirasının güncel durumunun ele alınarak içinde bulunduğu durumun tespit edilmesi ve gelecek öngörülerinin ortaya konması hedeflenmektedir.

KARARNAMELERLE KORUMA POLİTİKALARINDA GÜVENCELER YOK EDİLDİ

29 Ekim 1923'de Cumhuriyetin ilanı ile Ülkemizdeki reformlar ve modernleşme ile insanın kent için değil, kentin insan için var olması gerektiği anlayışı ile biçimlenen kentlerimiz; son yıllarda benimsenen politikalar sonucu göç, kaçak yapılaşma ve gecekondulaşma; ardından imar afları, kentsel dönüşüm ve yenileme süreçleri ile gitgide bozulmaktadır. Tarihi, kültürel ve doğal mirasımız ne yazıktır ki; kamu yararı olmayan tutarsız/rant odaklı planlama politikaları nedeniyle geri dönülemez biçimde değişmektedir. Ayrıca son yıllardaki Kanun Hükmünde Kararnameler ve ardından 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunlarında yapılan değişlikler sonucunda koruma politikalarında var olan güvenceler ortadan kaldırılarak yeni bir süreç başlamıştır.Bu kapsamda ülke genelinde gerçekleştirilmesi benimsenen etkinliklerin; kentlerin kamusal belleğinde mekânlarda kentlilerin, yerel yönetimler, sanat, kültür, bilim insanları, akademisyenler, basın ve sivil-demokratik kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilebilmesi, tartışma ve değerlendirme ortamı sağlayan programların oluşturulması hedeflenerek Biga yarımadası buluşması ile yola çıkılmıştır.

DOĞAL SİT ALANLARI DARALTILADAK YAPILAŞMAYA AÇILIYOR

Biga Yarımadası'nın kuzeyinde Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi, güneyde Edremit Körfezi, doğudan Gönen Çayı, batıdan Ege Denizi bulunur. Kapıdağ Yarımadası'nın batısından Edremit Körfezi'nin kuzeydoğusuna kadar olan hattın kuzey batı bölgesinde olan Biga Yarımadası Balıkesir ve Çanakkale il sınırları içinde olup; Biga Yarımadası zeytin ağaçları, verimli tarım alanları ovaları/toprakları, kültürel ve doğal zenginlikleri ,  antik kentleri  eşsiz/çok zengin olan Anadolu topraklarıdır. Bilindiği üzere 2019 yılı itibarıyla yürürlükte olan “Balıkesir-Çanakkale 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzenli Planı” ile henüz devam etmekte olan “Balıkesir-Çanakkale 1/50.000 Ölçekli Bütünleşik Kıyı Alanları Planı”nın ardından; mevcut doğal sit alanlarını daraltarak yapılaşmaya açan, yerel toplumun yaşamının devamlılığı yerine kişiye özel rant odaklı yatırımların önünü açan ve plan açıklama raporlarının toplumla paylaşılmadığı bu planlar sonucunda; Balıkesir ve Çanakkale İllerinde doğal sit alanlarının yeniden değerlendirilmesi yoluyla koruma statülerinde, sınırlarında ve tanımlarında değişiklikler getirilerek mutlak koruma statüsündeki alanları yapılaşmaya açan planlar açıklanmıştır.”

Betül Dikici;Kamu yararı ve toplum hizmetinde yürütülecek olan çalışmalarda Biga Yarımadası ve Balıkesir/ Çanakkale İllerinin geleceğinin değerlendirilebilmesi ve sorunlara karşı ortak çözümler üretilebilmesini hedefleyerek düzenledikleri “Cumhuriyet'in II.yüzyılına doğru Mimarlık  ve Kentleşme Buluşmasının 24 Eylül 2022 Cumartesi günü saat:10:00 da Çanakkale Merkez Double Tree by Hilton'da düzenleyeceklerini sözlerine ekledi. (www.yenihabergazetesi.net)Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans