ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

''İNSAN ONURUNA YARAŞIR BİR HAYAT İSTİYORUZ''

Büro Emekçileri Sendikası adliye önünde bir basın açıklaması yaparak '' kamumun tasviyesine hayır'' dedi. Büro Emekçileri Sendikası yönetim kurulu üyesi  Serhat Şafak  sendika adına yaptığı konuşmada ,
''İktidarları boyunca uyguladıkları ekonomi politikalarıyla kamu kaynaklarını yağma eden  ve yandaşlarına servet olarak aktaranlar; sebebi oldukları ekonomik krizin faturasını başta biz kamu emekçileri, kamu emeklileri ve toplumun dar gelirlilerine fatura etmek üzere bir kez daha kamuda tasarruf adı altında kırıntı halinde kalan kazanımlarımıza el koymak için, işe yarayacağına  kendilerinin bile inanmadığı 2028 yılında yapılacak genel seçimlere ayarlı bir ekonomik program açıklayarak dillerinin altındaki baklayı çıkardılar.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK'in açıklamak için seçimlerin geçmesini beklediği kamuda tasarruf ve verimlilik paketi, ekonomik krizin bedelini emekçilere ve yoksul halka fatura eden bir saldırı paketidir.'' dedi.

Tasarruf tedbirleri adı altında emekçilerin yoksulluğa itildiğini belirten Şafak , insanlık onuruna yaraşır bir ücretin ve yaşam tarzının olması gerektiğini belirterek sözlerinde şunları belirtti.''Sözde kamuda tasarruf paketinden bahsediyorlar''

* İktidarları boyunca bizlerden topladıkları vergileri, kamu işletmelerinin haraç mezat özelleştirilmesinden elde ettikleri gelirleri ve borç olarak aldıkları yabancı kaynakları, yandaşlarına ucuz sermaye olarak aktaranlar har vurup harman savuranlar mali disiplinden bahsediyor.

* Hasta garantili şehir hastanelerine, geçiş garantili tünel, yol ve köprü ihalelerine kur farkı ödeyenler, bugün kamu yatırım harcamalarının durdurulmasından bahsediyor.

* Üretim ekonomisinden uzak, kendine yeterliliği olan bir tarım ekonomisi inşa etmek yerine, saman dahil her türlü tarımsal ürünü dışarıdan tedarik edenler, enflasyonu düşürmek için fiyat istikrarından bahsediyorlar.

İktidarın açıkladığı sözde ekonomik tasarruf paketiyle; bir yandan emekçilerin kazanılmış hakları gaspedilmek istenirken öte yandan halkın nitelikli, parasız kamusal hizmet alma hakkının tasfiyesi planlanmaktadır.
''Kamuda tasarrufu verimlilik ile sağlayacağız şiarıyla farklı şeyler amaçlanıyor''

* Uzaktan, esnek çalışma biçimleri geliştirilerek yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti, ikramiye gibi kamu emekçilerinin kazanılmış haklarının tasarruf adı altında gaspedilmesi,

* Kamu emekçileri ücretlerinin performansa göre belirlenerek ücret artışlarının baskılanması, taban maaşın düşük tutulması,

* 3 yıl boyunca kamuya personel alımını emekli olanlarla sınırlayarak var olan personelin iş yükünün artırılması, performans, kota, angarya vb uygulamaların yaygınlaştırılması,

* Kamu hizmeti yürütülmesinde zorunlu olan temizlik, bakım vb yardımcı hizmet ve teknik destek personeli istihdamının durdurulması,

* Zaten yetersiz olan kamu yatırımlarının daha da azaltılarak ihtiyaç olan okul, hastane vb kamu binalarının yapılmasının, mevcut olanların iyileştirmesinin durdurulması, var olan kamu sosyal tesisleri ve lojmanların satılması,

* Kamuda güvenceli istihdam yerine güvencesiz istihdamın geliştirilmesi ve kamusal sosyal güvenliğin tasfiyesi amaçlanmaktadır.

 
''Yandaşlara peşkeş çekiliyor''

Kamunun yarattığı istihdam olanaklarını liyakatten uzak, mülakat adı altında yapılan sınavlarla emek hırsızlığına dönüştürerek yandaşlarına peşkeş çekerek dolduran iktidar, açıkladığı sözde tasarruf programıyla kamu emekçilerinin kazanılmış haklarına göz dikmektedir. Eğer samimi iseniz mülakatı kaldırın, liyakatı tesis edin, kamu kaynaklarını heba eden kamu yöneticilerinden kurtulun! Böylelikle çok daha fazla kamu tasarrufunun sağlandığını göreceksiniz.

İktidarı uyarıyoruz: Kamu hizmetinden tasarruf edilmez! Eğitimden, sağlıktan, sosyal güvenlikten tasarruf edilmez! Halkın kamusal hizmet alma hakkı engellenemez! Uyguladığınız ekonomi politikalarıyla, “kamu özel işbirliği projeleri” adı altında yaptırdığınız döviz garantili yol-köprü, hasta garantili hastane, yolcu garantili havalimanı gibi işler sonucunda zengin ettiklerinizden; kur korumalı mevduat  tasarrufu ile köşeyi dönenlerden tasarruf yapın. Biz emekçilerden, emeklilerden ve yoksul halktan değil!

Tüm kamu emekçilerine ve emeklilerine çağrımızdır:

* Kamunun tasfiyesine dur demek için,

* Esnek, kuralsız çalışmaya karşı, iş güvencemize, geleceğimize sahip çıkmak için,

* Krizin bedelini, uygulanan ekonomik politikalar sonucunda zengin edilenlerin ödemesi için,

Kazanılmış haklarımızı birlikte savunalım.

 

Bu doğrultuda taleplerimiz şunlardır:

 

Yoksulluk sınırının üzerinde insan onuruna yaraşacak bir ücret,

Seyyanen verilen zam dahil bütün ek ödemelerin temel ücrete yansıtılmasını istiyoruz.

 

3600 ek göstergenin bütün emekçilere verilmesi ve adil bir ek gösterge sistemi,

Yüksek gelir grupları için servet vergisi getirilmesini talep ediyoruz.

 

Yoksulluk sınırındaki ücretlerden alınan gelir vergisi oranının %10'a indirilmesini,

Hane halkının kullandığı tüketim ve hizmetlerde dolaylı vergilerin sıfıra indirilmesini istiyoruz.

 

Mülakatın kaldırılmasını, kamuda liyakatin tesis edilmesini,

Grevli toplu iş sözleşmesini içeren gerçek bir sendika yasasının hayata geçirilmesini talep ediyoruz.

 

İnsanca bir yaşamı direne direne kazanacağız!

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Yaşasın BES!

Yaşasın KESK!

 


Yazarlar


GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir

ADRES

Altıeylül Mah. Çiğdem Sok. İnaler İş Mrk.No: 8 1/1 Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans