ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

18.01.2020

(14) İKİNCİ DÜNYA HARBİ HARP ÖNCESİ ALMANYA

YAHUDİ MALLARININ TALANI (2)

Naziler iktidara gelmeden önce büyük super marketların/department storeların (fixed – price) sabit tek fiat- politikasına karşı idi. Bu politika aleyhine binlerce yazı yazılmış ve konuşma yapılmıştı.
Onlara göre küçük parekendecileri rekabet dışı bırakan, kötülüğün başı, bu sistem yokedilmeli idi.
Naziler iktidar sahibi olduktan sonra büyük süper market / department store şirketlerinin durumunun ne olduğunu incelemek yerinde olur. Karstadt Yahudilerden temizlenince yönetim
kurulu başkanlığına büyük servet sahibi Aryan Fellinger getirilmişti. Ve diğer büyük department store şirketi Epa ile Karstadt arasında bir bağlantı kurulmuştu. Epa’nın yönetim kurulu başkanlığına Commerz und Private bank temsilcisi Herr Bandel atanmıştı. Aynı Bandel Karstadt yönetim kurulu üyesi di. Bankacılık şirketi Delbrucck, Schickler & Co’den Herr Abs ayni şekilde Karstadt’da ve Epa’da yönetim kurulu üyesi idi. Kısacası Epa’nin dört yönetim kurulu üyesi ayni zamanda Karstadt’da da ayni görevi yapıyorlardı.
Büyük department store şirketlerinden biri olan Schock Company aryanize olduktan sonra Deutsche Bank ve bir Hollanda Bankası yoluyla , Alman ağır endüstrisindeki güçlü şirketlerden birinin eline geçti. Buna benzer şekilde Tietz perakende şirketi, Yahudilerden temizlenip aryanize olduktan hemen sonra, üç büyük Alman bankası şirkete sahip olmuştu. Şirketin yeni yönetim kurulu başkanlığına getirilen Herr Abraham Frohwein, Almanya , Macaristan, Latviya, İsviçre , İngiltere ve
ABD’de şirketleri bulunan Bomberg Holding’in sahibi idi.
Yahudiler söz konusu şirketlerden kovulup , şirketler temizlenince , bu büyük şirketlerin sahipliğinın bankacılar ve sanayi çarlarından kurulu bir gruba geçtiği gözlemlenmektedir. Nazi programının 16. maddesinde ise bu şirketlerin Aryanize olduktan sonra halka geçeceği vaad edilimişti, fakat tam aksi olmuştur. Bu firmalar büyük sermayeye ikram edilmiş ve çalışma şekillerinde ve iş politikalarında bir değişiklik olmamıştır.Yahudilere ait bankalardaki , tersanelerdeki , tekstil ve deri fabrikalarındaki hisselerin hepsine devletçe el konduktan sonra , bu hisseler Aryan büyük iş adamlarına verilmiştir.
Yahudi bankası I. Bleichröder and Arnold Bros Yahudilerden temizlendikten sonra , Alman milyonerlerinin yönetim kurulunda bulunduğu Dresdner banka ,tıpkı Hardy Bank’ın kaderinde olduğu gibi, devredilmiştir. Berlin’in dört büyük özel bankasından biri olan The Berliner Handelsgessellschaft, Yahudi Herr Fürstenberg’den kurtarıldıktan sonra Aryan yönetim kurulunda , A.E.G (General Electric), Krupp, Dye Trust, I.G.Farben temsilcileri yer almış. Ve Hitler’in sağ kolu, Hava Mareşalı, Reichstag Başkanı, Havacılık Bakanı Hermann Goering’in kardeşı Herr Herbert Goering de bankanın yönetim kurulu üyeliğine atanmıştır. Herbert Goering bunun dışında başka firmaların yönetim kuruluna da getirilmiş, böylece Goering ailesinin mal varlığı hızla yükselmeye başlamıştır.
Goering ailesi Nazi iktidarı zamanında çok büyük maddi varliğa sahip olmuştur. Goering Havacilık Bakanı olduktan hemen sonra Bavarian Motors Works (BMW)’a 50 milyon mark kredi verilmesini sağlamıştır. Bu borcun ödendiğine dair hiç bir belge bulunamamıştır. BMW yönetim kurulu da kişisel hediye olarak, Goering’e bedeli 12 milyon mark olan hisse senedi hediye etmiştir. Bu paranın bir kısmı ile Goering, endüstri merkezi Ruhr’un başşehri Essen’deki Nationalzeitung’u satınalmıştır.

Meşhur Yahudi bankası, ülke dışında özellikle ABD’de önemli yeri olan Warburg aryanizasyondan sonra bir konsorsiyomun eline geçti; Haniel Combine (Gutehoffnung Foundries), Siemens – Schuckert ve Siemens –Halske şirketleri ve Berliner Handelsgeselllschaft ve diğer bankalar Warburg’un yeni sahibi oldular. Böylece bankalar, kömür , çelik ve enerji şirketleri ve dolaylı olarak tröst baronları Thyssen, Vögler ve Krupp Warburg’u ele geçirmiş oldular.
Yahudi bankası Simon Hirschland Essen’de bütün önemli guruplarla yakın ilişki halinde idi. Onlara yurt dışından büyük miktarda krediler temin etmişti.1938’in sonunda banka Yahudi sahiplerinden alındı ve Almanya’nın en zengin kişileri Thyssen, Flick, ve çeşitli bankalara devredildi. Benzer şekilde Merck, Finch & Co , Yahudilerden arındırılmış bir çok şirket ve bankayı ele geçirdi. Bu firmanın sahipleri zengin toprak sahipleri idi.
Burada sözü edilen şirket ve bankalar Yahudilerden ele geçirilmiş büyük firmalardan bazılarıdır. Bunlara ilaveten yüzlerce orta ve küçük ölçekte firma ayni akibetle karşılaşmıştır.


Bu yazı 142 defa okundu.


Yorumlar


Ad Soyad E-Mail
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans