ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

02.02.2020

(25) İKİNCİ DÜNYA HARBİ HARP ÖNCESİ ALMANYA

ÇEKOSLAVAKYA VE BAĞDAT’A DOĞRU (4)

Ekonomik ve askeri yönden Balkan devletleriyle sıkı bir ișbirliğine giren Almanlar bununla kalmadı.O ülkelerin iç ișlerine de müdahale etmeye basladılar. Alman firmalarının temsilcisi olan yerli acentalar Alman Nazi rejiminin o ülkelerde organize olmasında ve desteğinde kullanıldılar. Örneğin Alman çelik
ve kömür tröstleri ve bankalarının kontrolettiği Demag Yugoslavya’da “The Technical UnIon” adı altında bir organizasyon kurdu.
Alfred Rosenberg’ın yönettiği Nazi partisinin dıș ișleri bölümünden Herr Schickedanz’ın önerisi ile, The Technical Union’un bașına Yugoslav fașist organizasyonu bașkanı M.Koronitch getirildi.
Nuremberg Nazi Partisi Kongresi’nde, Koronitch onur misafiri idi. Union kanalı ile 40-50 milyon dinar – 200,000- sterling arasında bir para Koronitch’e aktarıldı. Bu skandal Yugoslav meclisine getirildi.Union kapatıldı. Yerine “Compensation and Loan Society” kuruldu. Varolan hükümetlerin yerine fașist yönetimleri getirmek için faaliyet yalnız Yugoslavya’da olmuyordu. Ayni olaylar bașka ülkelerde de yașanıyordu.
I.G.Farben’ın Romanya’daki șirketi Soya , The Iron Guards için bir koordinasyon ofisi olarak kullanıldı. Farben’in Yugoslav temsilcisi M.Jonescu Iron Guards ‘ın gazetesi Curentel’in direktörü idi. Yağı için tarımı yapılan soya fasulyesi Romanya için önemliydi. 200,000 Romanya çiftçisinin geçim kaynağı
soya fasulyesi idi. Siemens de ayni konularda aktif idi. Alman Gutehoffnuns firmasının ihracat kolu olan Ferrostaal’ın direktörü Reusch I.Dünya Harbi öncesi Almanyasında the Pan – German hareketinin liderlerinden biriydi.
Böylece Alman halkının verdiği vergiler , milyonlarca mark ,Balkan ülkelerinde fașist organizasyonlar kurulmasına ve o ülkelerin hükümetlerinin Alman politikalarını kabul ve uygulamasına, Almanya’ya mecbur edilmesine , halklarının Almanya’ya hizmet eder hale getirilmesine harcanıyorddu.
Benzer faaliyetler Iskandinavya’da da oluyordu. İsveç ‘ın yüksek kaliteli demir madeni Alman finans kapitali için çok önemli bir avdı. Krupp ve Flick’in çok etkin olduğu Alman the Auto Union Kopenhag’da Alman Kaptan Pflugk – Hertug tarafından temsil ediliyordu. O, ayni zamanda bütün
ülkeyi kapsayan Gestapo casusluk operasyonunu organize ediyordu.
Krupp’ın bazı direktörleri Hollanda’da Hollandsche Industrie en Handel Maatschapij’in direktörü idi. Bu șirketin bașındaki Mynheer van Baumingen bir çok karıșık ișlere girmiș bir gölge adamdı.
Hollanda’ya karșı gizli yapıldığı söylenen sahte Franco – Belgian anlașmasını yazan kișiydi. Bu sahte anlașmanın amacı Hollanda’yı Alman emperyalizminin kolları arasına atmaktı. Baumingen’in bir bașka amacı da Felemenk fașizminini destekleyerek ülkenin ikiye bölünmesini sağlamaktı.
Balkanlarda Nazi faaliyetinin temel hedefi Almanya için gerekli gıda, petrol ve boksit tedarikini tekel halinde sağlayabilmek ve Alman harp ürünlerini o ülkelere satabilmek idi. Harp endustrisinde çok gerekli olan boksit ihtiyacinın yüzde 60’ı bu ülkelerden ithal ediliyordu. Balkanlar ayrıca Alman kapitali için Hint Okyanusu’na ve Ukranya’ya geçiș yoluydu. Fransa’nın maden kaynaklarına sahip olabilmek için Fransa’ya yapılacak bir taarruzda Balkanların kontrol temel șarttı.
 

Yukarıda belirilen noktalar I.Dünya Harbi öncesindeki durumu gösterdiği gibi , II.Dünya Harbi öncesinde de ayni nitelikleri tașıyordu. Hohenzollern emperyalist politikalarının semboli Bağdat demiryolu Hamburg’tan Berlin, Prag, Viyana, Budapește, Belgrad ve Istanbul üzerinden Bağdat’a ulașacaktı. Demiryolunun bitirilen kısımları projeyi finanse eden Deutsche Bank yoluyla Alman finans kapitaline büyük karlar getirdi. Bu karlar gerekli malzemenin satıșı, yola yakın bölgelerde elde edilen maden imtiyazları ve yolun inșaatı șeklinde kendini gösterdi.
O dönemde Almanlar Türkiye’ye iyi bir faizle borç para verdiler. Karșılığında büyük miktarlarda silah sattılar. Ayrıca the Deutsche Bank direktörü Karl Helffrerich’in aracılığıyla Türk finansman piyasasına hakim oldular. Bağdat demiryolu projesi ile Almanlar Ingiliz, Fransız ve Rus etkinlik alanına girmiș
oldu. Bașta Osmanlı sultanı olmak üzere, bölgedeki liderleri Alman hükümetinin oyuncağı haline getirdiler(Behrend 2, 215)


Bu yazı 139 defa okundu.


Yorumlar


Ad Soyad E-Mail
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans