ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

15.03.2022

VATAN, MİLLET, EGEMENLİK ve VATAN SEVGİSİ

Devletin, vatan, millet ve egemenlik diye bildiğimiz üç ana unsuru vardır. Devletler hukukunda bu üç ana unsura ek olarak şu unsurlar da olmalıdır diye sayılmıştır ve doğrudur. Devletin, Bayrağı, Milli Marşı, Para birimi ve Parası, birde teşkilatlı bir Bandosu olması şarttır, tarihi gelişim bakımından da bu böyledir.


Bu unsurlar bir birinden ayrılmazlar, birisi eksik olursa devlet devlet olmaz. Unsurların en önemlisi de şüphesiz VATAN' dır. Vatanımıza vatandaşlık bağı ile bağlı olan bireylerin tamamı anayasamıza göre vatandaşlarımızdır.Vatandaş olmanın da belli kuralları vardır, yani vatandaşlarımızın sahip olması gereken "TEMEL DEĞERLER "vardır, bu değerler dört ana grupta toplanmış ve sayılmıştır.


VATANDAŞIN SAHİP OLMASI GEREKEN DEĞERLER: On üç on dört yıl öncesine kadar Devlet Liseleri'nde "Milli Güvenlik Bilgisi" diye bir ders vardı. Bu derslerde okutulup öğretildiği şekli ile, kendinizi devletimizin bir vatandaşı olarak kabul eden bir bireyseniz, aşağıdaki değerlere bağlı olacaksınız, sorumluluk sahibi olacaksınız, saygılı olacaksınız ve devletimize hizmet edeceksiniz, eğer tüm bu husus ve unsurlara riayet edebiliyorsanız işte o zaman vatana hizmet etmiş olursunuz ifadesi yer alıyordu.

A .BAĞLILIK

 1. Millete bağlılık
 2. Vatana bağlılık
 3. Devlete bağlılık
 4. Kanunlara bağlılık
 5. Manevi Değerlere bağlılık (dil, inanç, örf, adet, gelenek, görenek, ahlak, bayrak, sancak, kültür, geçmişe, bu güne , geleceğe...vb. bağlılık)

B .SORUMLULUK

     1.Diğer insanlara karşı sorumluluk

     2.Topluma karşı sorumluluk

 1. Devlete karşı sorumluluk

 1.   SAYGI
 2. Öz saygı
 3. İnsana saygı
 4. Millete saygı
 5. Devlete saygı
 6. Kanunlara saygı

 1. HİZMET 

     Devlete Hizmet Etmek : Vergi vermek, askerlik hizmeti yapmak, seçme ve seçilme hak ve ödevini yerine getirmek, kamuda veya özel bir iş kolunda çalışmak mal ve hizmet üretmek, üretici olmak ...vb.


*MİLLET nedir: Geçmişte bir arada yaşamış, şimdi bir arada yaşayan, gelecekte de bir arada kesin olarak yaşama arzusunda olan, aralarında duygu, kültür ve menfaat ortaklığı bulunan insan topluluğudur. Atatürk aynı kültürü paylaşan insanlardan oluşan topluma millet denir diyerek, millet tanımını mümkün olduğu kadar her millete uyabilecek kadar geniş bir şekilde ele almıştır.


Atatürk, milliyetçiliği sosyolojik anlamda, en sade ve en kısa şekilde şöyle tanımlamıştır. "Türkiye  Cumhuriyetini  Kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir. Ne mutlu Türk'üm diyene! " 


Atatürk'e göre milleti oluşturan unsurları şöyle sıralayabiliriz:


 1. Zengin bir hatıra mirasına sahip olmak,
 2. Beraber yaşamak arzusunda kesin ve kararlı olmak,
 3. Siyasi varlıkta birlik,
 4. Dil birliği,
 5. Yurt birliği (Vatan birliği)
 6. Tarihsel yakınlık (Geçmişte... iyi, kötü ve acı günlerde her şeyi paylaşmış olmak = kaderde , kıvançta ve tasada bir olmak)
 7. Ahlaki yakınlık

*EGEMENLİK :Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK  "EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR" diyerek, Türkiye Büyük Millet Meclisini kurmuştur, 23 NİSAN 1920 'de Meclis Hükümet Sistemi esas alınarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti resmen kurulmuştur. Bilahare 23 NİSAN' ın ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI olarak kabulü ve kutlanması sağlamıştır. 29 EKİM 1923 tarihinde de CUMHURİYET ilan edilmiştir, Aziz ATATÜRK kurduğu Cumhuriyeti Türk Gençliği'ne emanet etmiştir.


Devletler hukukuna göre devletin üç ana unsuru, tarihi gelişim bakımından günümüz dünyasındaki diğer devletlerin kuruluşuna kadar şöyle bir aşama geçirmiştir.


 1. ÜLKE olarak bir kara ülkesi olacak, TOPLUM olarak o' kara ülkesi üzerinde yaşayan bir toplum olacak, GÜÇ olarak da o' toplumu ve kara ülkesini idare edecek ve yönetecek bir güç olacak  veya;

 1. ÜLKE' ye TOPRAK, TOPLUM' a HALK, GÜC' e OTORİTE diyen biraz daha gelişmiş bir oluşum olacak yahut da,

3.VATAN, MİLLET ve EGEMENLİK kavramlarının en geniş anlamda anlaşıldığı ve yaşandığı, modern hukuk kurallarının egemen olduğu, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olacak.


Bu sıralamada görüldüğü gibi, unsurların adı ve kavramı değişmiştir, ÜLKE kavramının adı TOPRAK ve VATAN olarak en modern anlamına,TOPLUM kavramı da HALK ve MİLLET olarak gerçek değerine kavuşmuştur, GÜC ve OTORİTE kavramının yerine de modern EGEMENLİK kavramı getirilerek devletler devlet olabilmiştir.

 


*Bir başka ifade ile, bir ÜLKENİN veya bir TOPRAK  parçasının VATAN  olabilmesi için çok büyük aşamaların kaydedilmesi ve zorlu mücadelelerden geçilmesi gerektiği gibi, vatan uğruna savaşarak kan dökülmesi ve onun uğrunda şehit olunması gerekiyor."Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır" demiş büyük şair Mithat Cemal Kuntay.


*Keza TOPLUMLARIN, önce HALK, sonra da MİLLET olabilmesi, tarihi bir aşamayı, örgütlemeyi ve örgütlenmeyi gerektirmektedir.


*Keza GÜC' ü elinde bulunduran OTORİTE sahiplerinin yerine EGEMENLİĞİ' ne tamamen sahip MİLLET kavramının oluşması için de yine tarihi bir aşama, gelişme ve sosyalleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır.


*Derebeylik dönemlerinde, feodal idareler dönemi ile monarşik ve meşruti idarelerde, tek adam vardır (KRAL, HAN, HAKAN, SULTAN, ŞAH, PADİŞAH, İMPARATOR...vb) dediğim dedik, astığım astık, kestiğim kestik der, tek adamın ağzından çıkan her söz, emir, kanun ve ferman olur. İdare babadan oğula geçer, bu uğurda kardeş katli vacip olur. Yani tek adam YASAMA,YÜRÜTME ve YARGI erklerinin "güçlerinin " tamamını kendi elinde bulundurur ve kendisi kullanır. 


Sizler gibi ben de bu bilgileri 1955 yılında ilk okula başladığım tarihlerde, 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK ve ÇOCUK BAYRAMI ile , 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK ve SPOR BAYRAMINDA , 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA ve 29 EKİM ' lerde... 

CUMHURİYET BAYRAMLARINDA öğrenmiştim.İlk okul dördüncü sınıfından itibaren okuduğum tarih ve yurttaşlık bilgisi derslerimde okudum ve daha sonraki öğretim hayatım ile özgürce yaşadığım vatan toprakları üzerinde nefes aldığım müddetçe öğrenmeye devam ettim, ediyorum, bu değerleri unutmadım, unutmayacağım ve unutturmayacağım . 


Konu yine VATAN SEVGİSİ 'ne geldi, bir vatandaş ve bir birey olarak VATAN SEVGİSİ 'ni işlediğim şiirimi siz değerli okuyucularımla paylaşıyorum ve paylaşınca mutlu oluyorum.                VATAN SEVGİSİ


Mert efeler diyarıdır Marmara'nın güneyi

Cennetten bir köşedir Ege'nin o kıyıları

Yar yüzüme vuruyor o' denizin dalgaları

Anlıyorum ben kanla çizilen haritaları


Yurdumun doğusu ve batısıdır yanaklarım

Ayakta dursam Akdeniz'e basar ayaklarım

Karadeniz çırpınır başımın üstünde benim

Kim olursan ol, gel sen, ben herkesi kucaklarım


Benim yüreğim orda atar, kalbim Ankara'da

Damarlarım Kızılırmak,Yeşilırmak , Sakarya

Fırat ve Dicle ile bağlanır yurdum Umman'a

Suyu bizden içer asırlardır Mezopotamya


Al kırmızıdır al, damarlarımda dolaşan kan 

Menderesler, Gediz, Karasu, Seyhan ile Ceyhan

Aksu ile Göksu da benim can damarlarımdır

Benim bayrağımda Ay ile yıldız dalgalanır


Toplar damarlarımla geri dönen kan kirlidir

Canımı dişime takar, kanımı temizlerim

Dirilirim, silkinirim ve kendime gelirim

Türklüğümü dünyaya bir kez daha bildiririm


Benim alnımda çok ve keskin çizgilerim vardır

Bilirim, benim yurdumun haritasıdır onlar

Ey! bu vatan uğruna şehit olan kahramanlar

Benim bayrağımda Ay ile yıldız dalgalanır


Kars kalesidir kaşımın biri, çatıktır kaşım

Edirne'de camidir diğeri , eğilir başım

Secde ederim, oysa hiç eğilmez benim başım

Hey!Dünya duysun, Ankara'dan gelir kalp atışım


İstanbul'da incidir, göz bebeklerimden biri

Erzurum yaylasında dadaşımdır bir diğeri

Bu topraklar üstünde yaşayanların her biri

Hepsi Türk, hepsi Mustafa Kemal'in askerleri


On beşli hecelerle yazdım ben bu dizeleri

Gür sesle okur, Mustafa Kemal'in askerleri

Severek okur, Mustafa Kemal'in askerleri

Aşk ile okur, Mustafa Kemal'in askerleri   


Muharrem KAYNAK

14 MART 2022


Bu yazı 171 defa okundu.


Yorumlar


Ad Soyad E-Mail
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans