ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

27.09.2023

VERİLECEK KARAR 'TARİHTE BUGÜN OLANLAR' ARASINA GİRECEKTİR

YazıYorum (Mete Kozdağ)

 

      

      T.C Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu; kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün, anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler.

      Bugün 28 Eylül 2023 ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündemine aldığı 14 farklı konunun iptalini/itirazını görüşerek karar verecek.

      Karar verilecek 14 konudan birisi de motorlu taşıtı olmayan ama evi, arsası, tarlası olan vatandaşın hariç tutulduğu sadece motorlu taşıtı olan vatandaştan alınacak ek motorlu taşıtlar vergisi.  

      2003 yılında da ek motorlu taşıtlar vergisi almak için çıkarılan bir kanun vardı ve Anayasa Mahkemesi “İptali istenen yasanın 1. Maddesi ile 2003 yılı içinde alınan motorlu taşıtlar vergisi aynı yıl içinde aynı miktarda ek vergi adıyla ikinci kez alınmaktadır. Oysa 197 sayılı yasa gereğince 2003 yılı için motorlu taşıtlar vergisi Vergi Usul Kanununa göre yeniden değerleme oranı uygulanarak zaten güncelleştirilerek alınmaktadır. Güncelleştirilen yeni miktar üzerinden 2003 yılında ikinci kez ek vergi tahakkuk ve tahsil edilmek sureti ile vergi yükü araç sahipleri aleyhine ağırlaştırılmakta ve gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri gibi diğer vergi mükelleflerine yansıtılmamaktadır. Bu durum vergi yükünün dengeli, adil, ölçülü ve eşit dağılımını engelleyerek Anayasa'nın 73. Maddesindeki öngörülen vergilendirme ilkelerine aykırılık oluşturmaktadır.” kararı vererek ek vergi alınmasını iptal etti.

      Motorlu taşıt sahipleri, mahkemenin vereceği kararı bekliyor.

      Anayasanın “hukuk devleti”, “sosyal devlet”, “eşitlik”, “adalet”, “verginin genelliği ve adaleti”, “herkesin mali gücü oranında vergilendirmesi” ilkeleri, mahkemece nasıl yorumlanacak?

      Mahkeme tarafından verilecek karar 'tarihte bugün olanlar' arasına girecektir              

      Okunuyor olmak dileğiyle, saygılar.


Bu yazı 205 defa okundu.


Yorumlar


Ad Soyad E-Mail
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir

ADRES

Altıeylül Mah. Çiğdem Sok. İnaler İş Mrk.No: 8 1/1 Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans