ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

24.12.2023

ULUSLARARASI SAVAŞ SUÇLULARINI YARGILAMAK AMACINA HİZMET EDECEK MAHKEME, TÜRKİYE’DE NE ZAMAN İŞLERLİK KAZANACAK?

İsrail devletinin estirdiği terör ve jenosit, aylardır devam ediyor. Bir devletin,bir topluluğa yaptığı bu zulüm ve işkenceler, katliam kelimesinin bileşümulünü aşmaktadır. 5 daimî temsilcili 133 devletten müteşekkil sözümona Birleşmiş milletler teşkilatı her ne sebepten ise Gazze'de yaşanan vahşikatliamın durdurulması için birleşebilmiş değil. Bunun bilinen veyabilinmeyen sebepleri tadat edilebilir ancak zann-ı galibe ile varılan sonuç,mezkur birleşmemiş milletimsilerin İsrail seviciliğinin Gazze zulmüne seyircikalınmasına sebep olduğu şeklindedir.İsrail devletinin kuruluşunun bile şaibeli oluşu, sonuçların böyle olmasınakimseyi şaşırtmıyor.

İsrail, Muharref Tevrat'a dayandırılan bir “arz-ı mevut”İdeali ile gönül eğlendirirken adım adım bu ideali içeren coğrafya üzerindehakimiyet tesisine çalışıyor. “Başarmaları hiç mümkün görünmüyor.” Fikrinesahip olanlar varsa Babillilerin, bunları dağıttığı 5000 yıllık zamandan sonrabir araya gelip bir devlet tesis etmelerini nasıl açıklayabilirler.Gazze halkına uyguladıkları vahşetin tanımına gelince, 2.Dünya harbiesnasında, jenosit kavramının şümulü tespit edilmiş, bunu icra edenlerincezalandırılması keyfiyeti hâsıl olmuştur.Bu keyfiyet, alakadarlarca bilinmesine rağmen, bir topluluğun toplucakıyımına, katline jenosite maruz kalmasına mezkûr çevreler kapalı gişeseyirci oluyorlar. Çok yazık.Halen, Vazifesini icra etmeyen topluluk ve kurumlar seyirci kaladursunlar.Jenosit suçlularının, Jenosite maruz lalanlar lehine yargılanmaları vesuçlarının mukabili cezalara mahkûm edilmeleri için Türkiye başta olmaküzere Uluslararası bir mahkemenin kurulması elzem gözüküyor.

Bu keyfiyeteşyanın tabiatına muhalif değildir. Tabiat, boşluk kabul etmez. Su ile dolu birbardağın içindeki suyu döktüğümüzde, bardağı boşalttığımızı sanırız.Bardaktan boşalan suyun hacmini, atmosferdeki havanın doldurduğu,imkânı mümkün olmayan bir gerçektir. Halen görev ifa etmeyen kurum vekuruluşlardan faaliyette bulunmamaları sebebiyle boş sayılan bu mevkilerinbehemehâl doldurulması gerekmektedir. Edindiğim bilgi ve belgeleredayanarak söyleyebilirim ki mezkûr boşluğun boş kalmaması için Türkiye'deUluslararası bir mahkemenin kuruluş çalışmaları başlamış bulunmaktadır.Karabağ Savaş Suçluları araştırma Komisyonu ve Türk dünyası yazarlar birliğibaşkanı sayın Salih Kurt'un bu çalışmaların başladığına dair verdiğisevindirici bilgilerin hayata geçmesi alakadar mevkilerin, meseleye duyarlıdavranmalarıyla hız kazanacaktır.Salih kurt tarafından aşağıdaki dilekçe, ilgili makama takdim edilmiştir.“Adalet Bakanlığı Yüksek Katına… İçinde şahsımın da bulunduğu bir grupaydın, bürokrat, gazeteci ve iş adamı Karabağ'daki haksızlıkları ve savaşsuçlarını dünya kamuoyunda duyurmak ve Azeri kardeşlerimizinmağduriyetinin giderilmesini sağlamak için bazı oluşumlar etrafındatoplanmış bulunuyoruz. Karabağ Komisyonu ve Karabağ Savaş SuçlarınıAraştırma Komisyonu gibi adlarla çalışan bu teşekkülleri daha kapsamlı vebeynelmilel çalışan bir teşkilata dönüştürmek için ortaya atılan görüşlerdenbiri de Türkiye'nin öncülüğünde bir Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesikurulmasıdır.

Bilindiği üzere son yüzyılda -son dönemde Ukrayna savaşıKırım dahil- her yerde Müslümanların başına bombalar yağmakta,uluslararası ihtilafta hep Müslümanlar (Türkler, Filistinliler, bazı Araptoplumları, Afrikalı Müslümanlar, Boşnaklar, Çeçenler, Keşmirliler, Uygurlarvs) mağdur ve mazlum durumundadırlar. Bu sebepten dolayı uluslararasısavaş suçlarını ve suçlularını yargılamak için bir mahkemenin kurulmasısadece Türkler ve Müslümanlar için değil, bütün mazlum milletler için hayatiehemmiyeti haizdir. Bu cümleden olarak Türkiye'de bir Uluslararası SavaşSuçları Mahkemesinin kurulması için gereğini yüksek tensiplerinize arzederim.” Reisül Rüesa Salih KurtMezkûr mahkemenin yapısı ve fonksiyonelliği, şematik hale getirilmiş, ilgilimevkilerin tasdikine ve işlerlik kazandırmasına yaklaşılmıştır.Bu teşebbüsler, makes bulursa İnsanlığın adalet içinde nefes alacağınainanmak gerekir.

Şakir Albayrak, Çekmeköy, 24.12.2023,00.00

Bu yazı 129 defa okundu.


Yorumlar


Ad Soyad E-Mail
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir

ADRES

Altıeylül Mah. Çiğdem Sok. İnaler İş Mrk.No: 8 1/1 Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans