ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

03.06.2020

LİDER ATATÜRK

10 Kasım 1988 Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 50. Yılında anma töreninde DUMLUPINAR İLKOKULU'nda yaptığım konuşma

LİDER ATATÜRK

Her ulusun sıkıntıya düştüğü zamanlar olmuştur.Tarihsel gelişimi içinde uluslar o derece zora düşmüşler ki hatta bağımsızlıklarını bile yitirip tutsak oldukları görülmüştür.Hatta bazı ileri uygarlıklar yok olup gitmişlerdir. Ancak, Dünya'da en zor koşullarda bile ulusunu kurtaran, ona bağımsızlığını kazandıran, yok olma noktasında yeni ve modern bir devlet kuran gelmiş-geçmiş birçok lider bilinir. İşte bunlardan birisi de TÜRKİYE CUMHURİYETİ'ni kuran ve onu modern bir devlet haline getiren MUSTAFA KEMAL ATATÜK'tür.
Ulusları ( milletleri ) birbirine bağlayan bağlar vardır. Dil bağı, kültür bağı, vatan bağı,tarih bağı, bayrak bağı vb. Liderler de o ulusun en önemli bağıdır. Lider toplumun birliğini sağlar. Modern Türkiye Cumhuriyeti, M.Kemal Atatürk'ün gösterdiği ilkelerle yaşamını sürdürmektedir. Çağlar boyu da sürdürecektir.
M. Kemal Atatürk aramızdan ayrılalı (öleli) elli yıl oldu. Yarım asırlık bir zamandan sonra, bir Türk öğretmeni olarak O'na hayranlığım,saygım,sevgim daha bir artmaktadır. Atatürk'ümüz, Türk Ulusu'nun gönlünde daha nice elli yıllar yaşamaya devam edecektir. İnsanlık,gittikçe iyiye, güzele, doğruya yönelik hızla yol almaktadır.

Bu durdurulamaz. Zaten doğru da tektir.Krallıklar, imparatorluklar,padişahlılar tarihin çöplüğüne atıldığı yıllarda, ömrünü tüketmiş ve ‘' hasta adam'' diye anılmaya başlanan Osmanlı Devleti'nin üzerine emperyalist devletler çullanınca, Türk halkı bağımsızlığını yitirme noktasına gelmişti.
1920'lerde Anadolu'nun önemli yerleri işgal edilmiş, Anadolu halkı çok kötü günler yaşarken İstanbul hükümeti yani Padişah ve saray düşmanların her isteğine boyun eğme aczine düşmüştü. Mustafa Kemal o sıralarda parlak bir geçmişi olan üst düzeyde bir subaydı. Paşa rütbesindeydi. Pek ala İstanbul'da kalabilir, askeri rütbesinin sağladığı olanaklarla çok rahat bir yaşam sürdürebilirdi. Hatta istese Saray'a damat bile olabilirdi. O, bunların hiçbirini istemedi. Yokluklar, yoksulluklar içinde bulunan, birçok yeri işgal edilmiş Anadolu içlerine,
halkın arasına gitmiştir. İşe sıfırdan başlamış, Padişah'ın tutuklatma emirlerini dinlememiştir. Dahası, askeri üniformasını çıkarmış, askerlikten istifa ederek Anadolu İhtilali'ni ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatmıştır.
Acaba dünyada kaç insan, geçmişteki yöneticiler, şimdiki yöneticiler hangisi bu derece özveriye dayanan bir kalkışmaları vardır? İşte Atatürk'e hayranlığım buradan başlıyor.
M. Kemal Anadolu'dan düşmanları temizleme savaşını kazandıktan sonra, son derece geri bırakılmış bir topluma en çağdaş, en modern yönetim biçimini uygun görüyor. Cumhuriyet idaresini kuruyor.
Toplumsal değişimi sağlamak, çağdaş ileri uluslara yetişebilmek için birçok değişiklikler yapıyor. Yaptıkları O'nun ne derece ileri görüşlü bir kişi olduğunu gösteriyor. Yaptığı devrimler, gösterdiği hedefler ile Türk halkı kısa zamanda toparlanıyor, gelişmeye ilerlemeye başlıyor. Başta Balkan Ülkeleri ve öteki komşu ülkelerle dostluğu geliştirici girişimlerde bulunuyor.
Lider Atatürk, Türk toplumunun önünde, başında ileri hedefler göstererek, toplumun gelişmesine öncülük ediyor. Bir liderde bulunması gereken özelliklerin en iyileri O'nda toplanmış. Herkes lider olamaz.
Toplumu ileri ve çağdaş uygarlığa yönlendiren liderler ancak saygıyla anılabilir. Toplumun gerisinde kalmış, yüzü geriye dönük liderler tarih sayfasında yer alamazlar. Türk toplumu Atatürk'ten sonraki dönemlerde böylelerini tanıdı. M.Kemal'e sevgimiz, saygımız daha bir arttı. Dünyada da bazı lidercikler ortaya çıktı. Bugün yerleri tarihin çöplüğüdür. Hatta
lanetle anılanları çoktur.
Mustafa Kemal milliyetçiydi ama ırkçı değildi. Kurtuluş savaşında ülkemizin sınırlarını Türklerin yaşadığı yerlere kadar götürdü. Yeni Türk devletini bu sınırlar içinde kurdu. O'nun başka ülkelerin toprağında hiç gözü olmadı. O, '' yurtta barış, dünyada barış ‘' isteyen bir liderdi.
Türkiye sınırları içerisinde yaşayan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Hıristiyan azınlıkların haklarını koruma altına aldı. Türk, Rum, Ermeni, Arap, Yahudi diye insanlarımızı ırklara ayırmadı. Laik düşünce dediğimiz ilkeleri ile din ve inanç özgürlüğünü yerleştirdi. Türk vatandaşı olan her insanımız istediği yerde, istediği işte çalışarak, istediği dinin ibadetini yaparak özgürce yaşadı ve yaşamaktadır. İşte M.Kemal'e hayranlığımız bunun içindir. Halbuki O'ndan önce ve O'ndan sonra ırkçı, fanatik nice liderler gördü dünya insanları. Almanya'da Hitler'i, İtalya'da Mussolini'yi, Franko'yu, Markos'u, Pnokhet'i tanıdı. Daha nicelerini gördü insanlar. Yeryüzünde hala günümüzde insanlara rengine, ırkına, dinine göre farklı davranılmaktadır. Oradan buradan ırkçı tavırlar, çağdışı girişimler görmekteyiz. Çağımız insanların kardeşçe, barış içinde yaşama çağıdır. Bunun tersi uygulamalar tek kelimeyle yanlıştır.
Mustafa Kemal geri kalmış birçok ülkeye örnek bir liderdir. O'nun, emperyalist güçlere karşı açtığı kurtuluş bayrağı birçok ülkeye esin kaynağı olmuştur. Bazı uluslar O'nu örnek alarak bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Mustafa Kemal bağımsız yaşamayı en önemli ilke kabul ederdi. O, ‘' Tam Bağımsızlık'' istemiştir. Siyasi, askeri, ekonomik, kültürel tam bağımsızlık. Bunlardan biri yoksa, bağımsızlık da yok olmuştur diye düşünürdü. Hele günümüzde askeri savaşların yerini ekonomik savaşlar alınca ‘' tam bağımsızlık ‘' kavramını daha iyi anlamak gerekir. Atatürk borçlanmaya ve de dış borçlanmaya karşı idi. Çünkü dış borcun bağımsızlığı zedeleyeceğini ve milli gururumuzu kıracağını çok iyi biliyordu. İşte Mustafa Kemal'e sevgimiz bu yüzdendir. Bugün birçok vatandaşımız, ‘' ah başımızda Atatürk olsaydı, şimdiki durumda mı olurduk ? ‘'diye düşünmektedir. Gerçekten M. Kemal olsaydı Çok daha iyi konumda olurdu. Buna her Türk inanıyor. O, gelmiş geçmiş en büyük liderimizdir. Mustafa Kemal Atatürk, dersler alınacak bir liderdir. O'nun ilkeleri ve birleştirici kişiliği hala geçerlidir. O'na olan sevgimiz, saygımız ve hayranlığımız sonsuza değin sürecektir.

Bu yazı 215 defa okundu.


Yorumlar


Ad Soyad E-Mail
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans