ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR KURULUŞ KÜNYE İLETİŞİM

28.09.2020

HALKÇI SİYASET/Çİ (1)

HALKÇI SİYASET/Çİ (1)

Kabul edilen bir gerçektir ki;
"halk sınıfları" olarak da bilinen ve işçileri, köylüleri, bütün emekçileri;
esnafı, emekliyi ve işsiz güçsüzleri;
kısacası toplumda bütün ezilenleri, bütün emeği ile geçinenleri ve bütün hakları yenilenleri temsil eden, temsil ettiğini belirten siyaset çizgisine "emekten yana siyaset" veya daha geniş anlamda "halktan yana, halkçı toplumcu siyaset" denilir.

Bu yöndeki siyasi parti ve örgütlenmelerde aktif olarak görev ve sorumluluk üstlenerek; öncelikle halkın, toplumun yararı ve çıkarları yönünde halkla birlikte, özveriyle mücadele için iradesini ortaya koyarak; doğrudan, eylemli olarak siyasete katılanlar da "halkçı-toplumcu siyasetçi" diye anılırlar.

"Halkçı-toplumcu demokratik siyaset"in öncüsü, örgütlü gücü en başta halkçı-toplumcu çizgideki siyasi partiler olmak üzere sendikalar, dernekler, odalar vb kitle örgütleridir.
Halkın çıkarlarını savunduğunu ilan ve iddia eden bu halkçı toplumcu çizgideki siyasi partiler, halk kitlelerini ikna edip inandırarak onların desteğini alıp, seçimler yolu ile iktidara gelir.
Halka verdikleri çeşitli sözleri yerine getirmeyi;
toplumdaki başta gelir dağılımı olmak üzere dengesizlikleri ve eşitsizlikleri gidermeyi hedefler.
Bunun için de öncelikle halkı, toplumu ikna edip inandırmak isterler.

Halkçı-toplumcu siyaset, her koşulda halktan yana tavır alarak, önce halkı mutlu etmek, refah düzeyini geliştirip yükseltmek, halkın, toplumun çeşitli sorunlarını çözmek, halkın taleplerini yerine getirmek; başta ekonomi olmak üzere; sosyal güvenlik, eğitim, sağlık, konut, ulaşım vb konularda, tercihlerini halktan yana kullanmak zorundadırlar.
Yoksa, inadırıcılıklarını kaybedip, diğerlerinden bir farkı olmadığı kanatini halkta bırakırlar; hayal kırıklığı ve hüsran yaratırlar.

Halkçı-toplumcu siyaset her alanda tam ve özgürlükçü, gerçek demokrasiden yanadır.
Bunun en tipik, en iyi işleyen örneğini, en başta kendi iç örgütsel yapısında yaşatır, yansıtır.
İç dayanışması adına bu kaçınılmazdır.
Toplumda her türlü ayrımcılığa, her türlü dışlayıcılığa karşıdır.
Halkçı siyaset, en başta emek eksenli bir tutum alır.
Etnik, dinsel vb tercihleri olmaz; ancak haksızlığa uğrayanların, her zaman, ayrımsız yanındadır.
Halkçı-toplumcu siyaset, her koşulda laikliğin ön safındadır.

Halkçı siyaset, her iddiasında tutarlı olmak zorundadır.
Halka verdiği sözden şaşmaz.
Halkçı siyaset, halkı aldatmaz;
Halkçı siyaset, halkı yanıltmaz.
Halkçı siyaset, barışçıdır.
Akıl ve bilimden yanadır.
Katılımcılıktan yanadır.
Çoğulculuktan yanadır.
Üretimden ve adaletli bölüşümden yanadır.
Toplumda hak, hukuk ve adaletin tarafındadır.

Halkçı siyaset öncelikle yerel yönetimlerde; halkın çıkarlarını nasıl gözetip; halkçılığın gereklerini nasıl yerine getirdiğini göstermeli; merkezi yönetim yolunda da güvenirlikleri konusunda, şimdiden halkı-toplumu ikna etmeyi başarabilmelidir.

Halkçılık halk için, halkla birlikte siyaset ise; halkçı siyaset de bu doğrultuda ne yapıp edip inandırıcılıkla halkı mutlaka inandırmalıdır.
Bu konuda yaratıcı olup,
en etkili yolu bulmalıdır.
Bunun da başlıca şartı,
"tepeden tırnağa halkçı-
halkçılaşmış yapı ve
halkçı kadrolar"dır.
Bu kadroların da halkla, toplumla ilişkilerinde donanımlı ve liyakatlı olmalarıdır.
Etkili önderlikle, toplumu yönetme-yönlendirme gücünü-güvenini elinde bulundurmalıdır.

(Bir sonraki yazı: "Halkçı Siyasetçi")

Bu yazı 301 defa okundu.


Yorumlar


Ad Soyad E-Mail
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans