ANASAYFA GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR VATANDAŞ DİYOR Kİ KURULUŞ İLETİŞİM

TMMOB’DAN ÇEVRE DUYARLILIĞI

Türkiye Mimar ve MÜhendisler Odası TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu dönem sözcüsü Betül Dikici ,oda adına yaptığı basın açıklamasında”Hemen şimdi Madra ve Kazdağlarını koruma zamanıdır” diyerek Madra ve Kazdağlarının vahşi madencilik nedeni ile nefes alamadıklarına vurgu yaptı.Madra ve Kazdağları yöresinin birbirini tamamlayan önemli bir karasal sistemler bütünü olduğuna değinen Dikici,açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi.

''DOĞA,VAHŞİ MADENCİLİĞİN TEHDİDİ ALTINDADIR''

Madra ve Kazdağları Yöresi, birbirini tamamlayan önemli bir karasal ekosistemler bütünü, Türkiye'de ve Dünya'da bütünlüğü korunan önemli bir orman alanı, yaban hayatı için değerli bir yaşam alanı, tarımsal üretime doğrudan ya da dolaylı katkıları yanında, olmazsa olmaz doğal su kaynaklarının bulunduğu dağlardır. Önemli doğa alanlarına, milli parklara, tarihsel, kültürel ve binlerce yıllık mitolojik değerlere, antik kentlere sahip zenginliklerinin yanında, Avrupa-Sibirya-Akdeniz bitki coğrafyalarının kesişim noktasında kalan bölge, coğrafik konumuyla çok sayıda nadir türe ev sahipliği yapmaktadır. Dünyanın ve de ülkemizin çok özel bir bölgesi, gelecek nesillere dünya mirası olarak bırakılması gereken bu bölge titizlikle korunmalıdır. Ancak korumak bir yana, vahşi madenciliğin tehdidi altındadır.
Kapitalist dünyadaki maden yasaları, emperyalistlerin geri kalmış ülkelere dayattıkları, o ülkelerin dillerine tercüme ettikleri sömürge yasalarıdır. Ülkemizde son 20 yıl içerisinde mevcut Maden Yasası'nda maden şirketlerinin lehine 20'den fazla değişiklik yapılmıştır. Sağlanan imtiyazlar, teşvikler, destekler ve kolaylıklarla ülkenin her yeri ÇED gerekli değildir raporları sonucunda ruhsat alanları ile doldurulmuştur. Madra ve Kazdağları ekosistemi de bu gelişmelerden payına düşeni fazlasıyla almaktadır.

''ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR'' RAPORU İZİN VERİLMEK İSTENDİ
Konuyla ilgili olarak Betül Dikici, sözlerine  şöyle devam etti:
''Özellikle 2000'li yılların başında metalik madenciler yani vahşi madencilik yapanlar yani bir gram altın için 4 ton suyu kirleterek yok edenler, orman katliamı yapanlar, patlatma yaparak tozunmaya neden olanlar, çevreyi kirletenler ve doğayı yok edenler, yani çoğunluğu yabancı olmak üzere “yatırımcılar” ülkemize gelmeye başlayınca, ilk tepkiler Bergama-Ovacık'tan yükselmişti. Kapitalist sömürü düzeninde ülkemizde de metalik madenciliğin ilk girişimcileri yabancılar olmuştur. Bu dönemde adı geçen yerli şirketler, yabancı şirketlerin yasa gereği ülke içerisinde kurdurmak zorunda oldukları taşeron şirketlerdir. Madra ve Kazdağları'ndaki altın-gümüş madenlerinde ÇED Belgesi (Çevresel Etki Değerlendirme Raporu) alma işlemleri, 2008'li yıllarda yoğunlaşsa da, halen devam etmektedir. Başlangıçta çok sayıdaki altın-gümüş şirketleri küçük ölçekli ÇED başvurularında bulundular. Bir çok maden arama ve taş ocaklarına “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” raporları izin verilmek istendi.


''MADRA VE KAZDAĞLARI ÖZGÜRDÜR, ÖZGÜRCE YAŞAYACAKTIR.. YERİN ÜSTÜ ALTINDAN DAHA DEĞERLİDİR''

Ancak doğa ve çevre dostları ile birlikte TMMOB Ziraat Mühendisleri ve Mimarlar Odasının Balıkesir ile Çanakkale Şubeleri “ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR” raporlarına onlarca dava açtılar…. yaşanan doğa katliamı için açılan davaların bir çoğunda yürütmeyi durdurma ve iptal kararları alınmış, daha sonra şirketler hemen bütün davalara itiraz ederek ve kapasite artışına giderek yeni ÇED'ler almaya başlamışlardır. Yargı mücadelesi sürecinde Kazdağları Kirazlı/Balaban'da bulunan maden şirketinin ruhsat süresi dolmuş, ancak uzatma sağlanmamıştır. Yani şu an şirket, işletme alanında ekipmanları ile birlikte işgalci konumundadır. Tarım ve Orman Bakanlığı işletme alanı olarak tahrip edilen alanı rehabilite edeceğini açıklarken, Enerji Bakanlığı ve şirket yetkilileri işlemlerin sürdüğünü belirtmişlerdir. Kamu yönetimindeki belirsizlik devam etmekte olup, bir an önce konu netleştirilmeli, süre uzatıma gidilmemelidir.
Söz konusu işletmenin eski ÇED Raporu'nda, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu gereği zeminden sıyrılan yüzey toprağının uygun bir yerde muhafaza edileceği, işletme süresi bittikten sonra rehabilite işlemleri sırasında bu toprağın kullanılacağı belirtilmektedir. Ancak işletme alanında ve yakın çevresinde hiçbir şekilde yüzey toprağı biriktirilmemiştir. Bu somut gerçeklikten de görüleceği gibi, ÇED raporlarında belirtilen “cek”li-“cak”lı sözlerin önemli bölümü yerine getirilmemekte, bir süre sonra şirketler yazılı taahhütlerini yerine getirmemekte, devletin ilgili kurumları denetim görevini yapmamaktadır.
Doğayı talan eden maden yasasının yürürlükten kaldırılmasına, çevreye ve insan sağlığına zarar veren ruhsatlara izin verilmemesini ve ilgili kamu yönetimlerini bu konuda görevini yapmaya davet ediyoruz.'' (www.yenihabergazetesi.net)

Yazarlar


Spor

Balıkesir nöbetçi eczane listesi
GÜNDEMSİYASETMANŞET HABEREKONOMİSPORRÖPORTAJLAR YAZARLAR ARŞİV

KONUMUMUZ

Altıeylül / Balıkesir
MND Ajans
©2020 | Tüm Hakları Saklıdır
MND Ajans